ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : ช่างอิเล็คทรอนิค/วิศวกรรมไฟฟ้า
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : ช่างอิเล็คทรอนิค/วิศวกรรมไฟฟ้า
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : วิศวกรรมอิเล็กโทรนิค,วิศวะกรรมสื่อสาร

เงินเดือนที่ต้องการ :

14,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร ( พระโขนง, บางนา)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 27 ปี
ส่วนสูง : 175 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 75 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขาวิชา : อิเล็กโทรนิกส์และโทรคมนาคม
วุฒิ : วิศวกรรมศาสตร์
ปีการศึกษาที่จบ : 2550 เกรดเฉลี่ย : 2.00
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2554

ถึง

กรกฏาคม 2556

บริษัท :

paradise park

ที่อยู่ติดต่อ :

ห้าง พาราไดซ์ พาร์ค

ตำแหน่ง :

วิศวะ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ดูแลระบบไฟฟ้าในห้างและระบบมัลติมีเดีย สื่อสาร

ระยะเวลา :

กรกฏาคม 2553

ถึง

ตุลาคม 2553

บริษัท :

true internet

ที่อยู่ติดต่อ :

ซีพีทาว์เวอร์ 2

ตำแหน่ง :

sales coperate

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ขายและติดต่อ อินเทอเนตองค์กร

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2553

ถึง

กรกฏาคม 2553

บริษัท :

แดนไทย อิควิปเมนต์

ที่อยู่ติดต่อ :

สนามบินสุวรรณภูมิ

ตำแหน่ง :

fight montor

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ดูระบบสายพานที่ห้องควบคุมระบบสายพาน

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2553

ถึง

พฤษภาคม 2553

บริษัท :

tree broadband

ที่อยู่ติดต่อ :

ตึกจัสมิน แจ้งวัฒนะ

ตำแหน่ง :

ช่างเทกนิค

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ติดตั้งอินเตอร์เนตตามบ้านและซ่อมระบบ
อบรม สัมนา :
โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดี

ดี

พูด

ดีมาก

ดี

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดี

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...