ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ / Web Master / Web Designer
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ / Web Master / Web Designer
    สาขาอาชีพรอง : System Engineer
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : วิศวกร IT

เงินเดือนที่ต้องการ :

25,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร (ทุกเขตพื้นที่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 31 ปี
ส่วนสูง : 172 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 89 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
วุฒิ : วศบ
ปีการศึกษาที่จบ : 2547 เกรดเฉลี่ย : 2.36
ระดับการศึกษา : ปวช.
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคพังงา สาขาวิชา : ไฟฟ้า
วุฒิ : ปวช
ปีการศึกษาที่จบ : 2543 เกรดเฉลี่ย : 3.00
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มีนาคม 2550

ถึง

พฤษภาคม 2553

บริษัท :

ENTET IT SERVICE LIMITED

ที่อยู่ติดต่อ :

193/147 ถ.พระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

ตำแหน่ง :

SENIOR COSTOMER SERVICE

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  I have job experience and I just graduated. I’m interesting in network&system Server and programming IT . I’m familiar with Lan/Network windows server 2000,2003 because I used to work them in my project.

ระยะเวลา :

มกราคม 2548

ถึง

ตุลาคม 2550

บริษัท :

ท๊อปสเตพจำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

190/24 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง :

Project Engineer

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ออกแบบและควบคุมการติดตั้งงานระบบ
  ผลงาน
  1. ออกแบบและติดตั้งระบบอัคคีภัย บริษัทรอนด้า ประเทศไทย จำกัด
  2. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าซอยพัฒพงน์
  3. ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า/แอร์/อัคคีภัย บริษัทฟรีวิว โซลูชั่น จำกัด

ระยะเวลา :

มกราคม 2547

ถึง

ธันวาคม 2547

บริษัท :

ปิยะสมบัติ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

100/1 อาคารวรสมบัติ ถ.พระราม9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง :

ช่างประจำอาคาร

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  เซอร์วิสและบำรุงรักษาเครื่องจักร
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

สิงหาคม 2555

ถึง

สิงหาคม 2555

สถาบันอบรม :

กรม

หลักสูตร :

Change Management

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2555

ถึง

กุมภาพันธ์ 2555

สถาบันอบรม :

NXP Semiconductor

หลักสูตร :

Problem Solving with 8D,3x5WHY Root Cause Analysis,Risk Analysis with FMEA,Housekeeping with 5S

ระยะเวลา :

กันยายน 2554

ถึง

กันยายน 2554

สถาบันอบรม :

Accellence

หลักสูตร :

ITIL Fundamental

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
20 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
20 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดี

พอใช้

พูด

ดี

พอใช้

อ่าน

ดี

พอใช้

เขียน

ดี

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  Auto cad

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  1. ออกแบบและติดตั้งระบบอัคคีภัย บริษัทรอนด้า ประเทศไทย จำกัด

  2. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าไซน์งานพัฒพงน์

  3. ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า/แอร์/อัคคีภัย บริษัทฟรีวิว โซลูชั่น จำกัด

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...