ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/เทคโนโลยีการอาหาร Sciences/Biotech/Food Sciences
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/เทคโนโลยีการอาหาร Sciences/Biotech/Food Sciences
    สาขาอาชีพรอง : นักวิทยาศาสตร์ QC
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : QC, QA, Production Suppervisor
2. สาขาอาชีพหลัก : วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/เทคโนโลยีการอาหาร Sciences/Biotech/Food Sciences
    สาขาอาชีพรอง : พนักงานขาย เคมีภันฑ์
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : sale exclusive

เงินเดือนที่ต้องการ :

14,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

ยังไม่ได้ระบุพื้นที่

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 22 ปี
ส่วนสูง : 172 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 57 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาวิชา : เทคโนโลยีอาหาร
วุฒิ : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
ปีการศึกษาที่จบ : 2555 เกรดเฉลี่ย : 2.60
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สาขาวิชา :
วุฒิ :
ปีการศึกษาที่จบ : 2551 เกรดเฉลี่ย : 3.35
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2555

ถึง

สิงหาคม 2555

บริษัท :

บริษัท ไทยฟูด แอนด์ เคมิคอล จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

103 ซอยลาซาล 43 สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม 10260

ตำแหน่ง :

QC, R&D

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ และสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ
  - วิจัยและพัฒนาผลิตภันฑ์อาหารเจสำเร็จรูป เช่น ไส้กรอกเจ หมูสามชั้นเจ เป็นต้น
  - ทำโปรเจคการทำซีอิ๊วงาดำ
  หมายเหตุ: เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสหกิจศึกษา เป็นเวลา 4 เดือน
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

มีนาคม 2556

ถึง

มีนาคม 2556

สถาบันอบรม :

HIDA, AOTS

หลักสูตร :

The Training Program on Japanese Corporate Culture for Thailand

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2554

ถึง

มิถุนายน 2554

สถาบันอบรม :

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด

หลักสูตร :

Thai Bridgestone leadership program

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
45 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
40 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

จีน/Chineses

ฟัง

ดีมาก

ดีมาก

ดี

พูด

ดีมาก

ดี

ดี

อ่าน

ดีมาก

ดีมาก

พอใช้

เขียน

ดีมาก

ดี

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  ร้องเพลงโคราช

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  - ทำโครงงานเรื่อง ผลของความร้อนและการเติมกรดซิตริกต่อการเปลี่ยนแปลงของสารไลโคปีน ฟีนอลิก และฟลาโวนอยด์ในน้าฟักข้าว
  - ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักศึกษา ไปอบรมเรื่องวัฒนธรรมในองค์กรญี่ปุ่น การทำ Kaizen, Monozukuri ในโรงงานญี่ปุ่น และเยี่ยมชมโรงงาน Asahi beer, ToYota, panasonic museum ณ ประเทศญี่ปุ่น
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...