ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : วิทยาศาสตร์การกีฬา
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : วิทยาศาสตร์การกีฬา
    สาขาอาชีพรอง : Instructor
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ฟิตเนส
2. สาขาอาชีพหลัก : วิทยาศาสตร์การกีฬา
    สาขาอาชีพรอง : ผู้ฝึกสอนออกกำลังกาย
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ฟิสเนส
3. สาขาอาชีพหลัก : วิทยาศาสตร์การกีฬา
    สาขาอาชีพรอง : Instructor
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ฟิสเนส

เงินเดือนที่ต้องการ :

ไม่ระบุ

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 25 ปี
ส่วนสูง : 158 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 58 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์การกีฬา
วุฒิ : วิทยาศาสตรบัณฑิต
ปีการศึกษาที่จบ : 2552 เกรดเฉลี่ย : 2.33
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
สถาบัน : สาขาวิชา :
วุฒิ :
ปีการศึกษาที่จบ : 0 เกรดเฉลี่ย :
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

กันยายน 2553

ถึง

ตุลาคม 2554

บริษัท :

เอ เค โฮลดิ้ง จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

-

ตำแหน่ง :

เทรนเนอร์

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  แนะนำการออกกำลังกายให้กับสมาชิก และสอนคลาส

ระยะเวลา :

มีนาคม 2553

ถึง

กรกฏาคม 2553

บริษัท :

แคลิฟอร์เนีย วาว เอ็กพีเรียน

ที่อยู่ติดต่อ :

-

ตำแหน่ง :

Personal Trainer

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  แนะนำการออกกำลังการ และฝึกการออกกำลังกายส่วนบุคคล
อบรม สัมนา :
โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดี

พอใช้

พูด

ดี

พอใช้

อ่าน

ดี

พอใช้

เขียน

ดี

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...