ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : ศิลป์/คอมพิวเตอร์กราฟฟิค/ออกแบบผลิตภัณฑ์
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : ศิลป์/คอมพิวเตอร์กราฟฟิค/ออกแบบผลิตภัณฑ์
    สาขาอาชีพรอง : Graphic Design
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : Graphic Design
2. สาขาอาชีพหลัก : ศิลป์/คอมพิวเตอร์กราฟฟิค/ออกแบบผลิตภัณฑ์
    สาขาอาชีพรอง : 3D Graphic Desing
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : 3D Graphic Design
3. สาขาอาชีพหลัก : สื่อสารมวลชนวิทยุ/โทรทัศน์
    สาขาอาชีพรอง : Graphic Designer
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : Graphic Design

เงินเดือนที่ต้องการ :

18,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร ( ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 26 ปี
ส่วนสูง : 165 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 60 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร สาขาวิชา : ออกแบบสื่อสาร
วุฒิ : ปริญญาตรี
ปีการศึกษาที่จบ : 2551 เกรดเฉลี่ย : 2.76
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สาขาวิชา : แผนวิทย์ -คณิต
วุฒิ : ม.6
ปีการศึกษาที่จบ : 2548 เกรดเฉลี่ย : 2.75
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

พฤศจิกายน 2553

ถึง

มีนาคม 2556

บริษัท :

NOP Internationnal Holding Co.,Ltd.

ที่อยู่ติดต่อ :

889 Thai CC Tower,156-7 Rm.15th Fl.,South Sathon Rd.,Yannawa, Sathorn,Bangkok 10210

ตำแหน่ง :

Graphic Designer

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ออกแบบงาน Art Workสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ,Banner Website,Retouch Ps,3D Perspactive

ระยะเวลา :

กันยายน 2551

ถึง

สิงหาคม 2553

บริษัท :

PAP GAS & OIL CO.,LTD.

ที่อยู่ติดต่อ :

240/48 22Floors ,Ayothaya Tower, Rachadapisek Road, Huaykwang, Bangkok 10310

ตำแหน่ง :

Graphic Designer

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ออกแบบงาน Art Workสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ,Banner Website,Retouch Ps,3D Perspactive
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

มีนาคม 2550

ถึง

พฤษภาคม 2550

สถาบันอบรม :

บริษัท Blue Box

หลักสูตร :

3d Modelling

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

-

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

-

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
40 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
40 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดี

ดี

พูด

ดี

ดี

อ่าน

ดี

ดี

เขียน

ดีมาก

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  วาดภาพ,ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และออกแบบ งานสามมิติ

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  -
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...