ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์/รับโทรศัพท์/ประสานงาน Customer Service/Support/PR
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์/รับโทรศัพท์/ประสานงาน Customer Service/Support/PR
    สาขาอาชีพรอง : เจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้า
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. สาขาอาชีพหลัก : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป/คีย์ข้อมูล
    สาขาอาชีพรอง : พนักงานธุรการประสานงานทั่วไป
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : เจ้าหน้าที่ประสานงาน
3. สาขาอาชีพหลัก : ผู้บริหาร/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
    สาขาอาชีพรอง : ผุ้จัดการ
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ผู้จัดการ/ผู้ช่วยแผนก/หัวหน้างาน

เงินเดือนที่ต้องการ :

10,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

ราชบุรี

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 28 ปี
ส่วนสูง : 157 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 49 กิโลกรัม
สถานภาพ : สมรส
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี สาขาวิชา : การบัญชี
วุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปีการศึกษาที่จบ : 2547 เกรดเฉลี่ย : 2.97
ระดับการศึกษา : ปวช.
สถาบัน : โรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ สาขาวิชา : การบัญชี
วุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปีการศึกษาที่จบ : 2545 เกรดเฉลี่ย : 3.44
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มีนาคม 2553

ถึง

กุมภาพันธ์ 2555

บริษัท :

พี.เอส.ดี.รักษ์ไทย จำกัด(Cj express)

ที่อยู่ติดต่อ :

99/4 ถ.สมบูณณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี (Cj สาขาเมืองทอง)

ตำแหน่ง :

ผู้จัดการสาขาเมืองทอง

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  บริหารงานสาขา ทั้งบุคคลากรในสาขา 15 คน สินค้าอุปโภค บริโภค 1,000 กว่ารายการ สั่งสินค้าให้เพียงพอต่อการขายสินค้า ดูแลสินค้าให้เพียงพอต่อสต๊อก FiFo สินค้าทุกชิ้น บริหารการบริการ การขาย เป้ายอดขายต่อเดือน ดูแลการเงินสาขา ดูแล นับยอดขายสินค้า/วัน นำเงินฝากธนาคาร ดูแลงานเอกสารทั้งหมด ติดต่อประสานงานกับสนญ. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ป้องกันการทุจริตพนักงานและบุคคนอก ฯลฯ

ระยะเวลา :

กรกฏาคม 2551

ถึง

กันยายน 2552

บริษัท :

สำนักงานสหกรณ์บัญชีจังหวัดราชบุรี

ที่อยู่ติดต่อ :

32 ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  จัดทำหนังสือราชการ รับ-ส่งหนังสือราชการ ลงทะเบียนพัสดุ บันทึกพัสดุ เบิก-จ่ายพัสดุ ภายในหน่วยงาน ปฏิบัติงานตามคำสั่งหัวหน้างาน

ระยะเวลา :

กันยายน 2548

ถึง

พฤษภาคม 2551

บริษัท :

พรอมิส(ประเทศไทย)จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

ออลซีซั่นเพลส ชั้น 15 ถ.วิทยุ แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กทม.

ตำแหน่ง :

เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ดูแลบัญชีที่ได้รับมอบหมายในแต่ละเดือน ติดต่อเจรจาลค.ให้ชำระค่างวดให้ตรงกำหนด ต้องทำผลงานที่บริษัทตั้งเป้าในแต่ละเดือนให้ได้
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

พฤศจิกายน 2554

ถึง

พฤศจิกายน 2554

สถาบันอบรม :

บ.พี.เอส.ดี.รักษ์ไทย จำกัด

หลักสูตร :

ภาวะผู้นำ

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2548

ถึง

กุมภาพันธ์ 2548

สถาบันอบรม :

ธนาคารซิตี้แบงค์

หลักสูตร :

หลักการขายบัตรเครดิตและสินเชื่อ

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2547

ถึง

มิถุนายน 2547

สถาบันอบรม :

บมจ.ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต

หลักสูตร :

เทคนิคการขาย

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

-

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
35 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
45 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

พอใช้

เขียน

ดีมาก

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  1. ได้รับรางวัลขวัญใจ พรอมิสโหวต จากงานเทศกาลปีใหม่ รับเงินรางวัล 1000 บาท จากบริษัท พรอมิส(ประเทศไทย)จำกัด 2 ปีซ้อน
  2. ได้รับรางวัลที่ 1 จากการแข่งขันยอดเติบโตของสาขาได้รางวัลทองเที่ยวฮ่องกง 3 วัน 2 คืน พร้อมเงินท่องเที่ยว 10,000 บาท จากบริษัท พี.เอส.ดี รักษ์ไทย จำกัด (Cj express)
  3.ได้ปรับขึ้นตำแหน่ง เป็น ผู้จัดการส่วน ดูแล บริหารสาขา 5 สาขา จาก บ.พี.เอส.ดี.รักษ์ไทย จำกัด (Cj express)
  3.
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...