ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : วิศวกรการผลิต/สายงานการผลิต/ควบคุม - ประกันคุณภาพ/โรงงาน
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
Employer Tools
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป/คีย์ข้อมูล
    สาขาอาชีพรอง : พนักงานคีย์ข้อมูล
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : จัดทำเอกสาร
2. สาขาอาชีพหลัก : คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ / Web Master / Web Designer
    สาขาอาชีพรอง : พิมพ์งาน คีย์ข้อมูล
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ขอที่ทำงานแถวนิคมบางปู
3. สาขาอาชีพหลัก : วิศวกรการผลิต/สายงานการผลิต/ควบคุม - ประกันคุณภาพ/โรงงาน
    สาขาอาชีพรอง : พนักงานประจำโรงงาน
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ขอที่ทำงานแถวนิคมบางปู
4. สาขาอาชีพหลัก : อื่นๆ
    สาขาอาชีพรอง : พนักงานทั่วไป
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ฝ่ายผลิต

เงินเดือนที่ต้องการ :

7,500 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

สมุทรปราการ

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 22 ปี
ส่วนสูง : 162 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 40 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตคลองสาน สาขาวิชา : สามัญ
วุฒิ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีการศึกษาที่จบ : 2553 เกรดเฉลี่ย : 2.76
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6
สถาบัน : โรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา สาขาวิชา : สามัญ
วุฒิ : มัธยมตอนต้น
ปีการศึกษาที่จบ : 2547 เกรดเฉลี่ย : 1.75
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มีนาคม 2552

ถึง

กันยายน 2552

บริษัท :

บริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย)

ที่อยู่ติดต่อ :

ชั้นที่ 18 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ 323 ถ.สีลม เขตบางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500

ตำแหน่ง :

พนักงานสัมภาษณ์วิจัยตลาด

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  พนักงานสัมภาษณ์เก็บข้อมูล(ทำโพล)ภาคสนาม

ระยะเวลา :

ธันวาคม 2549

ถึง

เมษายน 2549

บริษัท :

ขาสั้นผับ

ที่อยู่ติดต่อ :

หน้าซ.วุฒากาศ34

ตำแหน่ง :

เสริฟ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  รับออเดอร์ ชงเหล้าให้ลูกค้า

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2548

ถึง

กันยายน 2548

บริษัท :

ร้านอินเตอร์เน๊ต

ที่อยู่ติดต่อ :

ซ.ท่าดินแดง16

ตำแหน่ง :

พนักงานประจำร้าน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  แลกเหริยญ ทำความสะอาดร้าน
อบรม สัมนา :
โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

-

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

-

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
30 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
30 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดี

พอใช้

เขียน

ดีมาก

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...