ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย/แม่บ้าน/พนักงานขับรถ
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย/แม่บ้าน/พนักงานขับรถ
    สาขาอาชีพรอง : พนักงานขับรถผู้บริหาร
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : พนักงานขับรถผู้บริหาร
2. สาขาอาชีพหลัก : ช่างอื่นๆ
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

12,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร ( ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 36 ปี
ส่วนสูง : 176 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 85 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : อิสลาม
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : โรงเรียนดอนบอสโก สาขาวิชา : ช่างยนต์,เทคนิคยานยนต์
วุฒิ : ปวส.
ปีการศึกษาที่จบ : 2541 เกรดเฉลี่ย : 2.13
ระดับการศึกษา : ปวช.
สถาบัน : โรงเรียนกุลสิริเทคโนโลยี สาขาวิชา : ช่างยนต์
วุฒิ : ป.ว.ช.
ปีการศึกษาที่จบ : 2539 เกรดเฉลี่ย : 2.83
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

พฤศจิกายน 2554

ถึง

สิงหาคม 2555

บริษัท :

ยูโทเปียจิวเวลรี่ จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

60-71 หมู่ที่ 13 ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ตำแหน่ง :

ขับรถผู้บริหาร,ขับรถส่วนกลาง

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ขับรถผู้บริหารระดับสูง ในกรุงเทพและต่างจังหวัด ดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2551

ถึง

มีนาคม 2553

บริษัท :

ทีซี ฟาร์มาซูติคอลอุตสาหกรรม จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

288 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

ตำแหน่ง :

ขับรถผู้บริหาร,ขับรถส่วนกลาง

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ขับรถผู้บริหารระดับสูง ในกรุงเทพและต่างจังหวัด ดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2549

ถึง

พฤษภาคม 2551

บริษัท :

เลมอน เอเซียไทยแลนด์ จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

อาคาร เสริมมิตรทาวร์เวอร์

ตำแหน่ง :

ขับรถผู้บริหารชาวญี่ปุ่น

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ขับรถรับส่งผู้บริหาร ในกรุงเทพและต่างจังหวัด ดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อบรม สัมนา :
โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

พอใช้

เขียน

ดีมาก

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  ซ่อมรถยนต์และจักรยานยนต์ได้ ทำสีได้ด้วย เป็นช่างไม้
  รู้เส้นทางในกรุงเทพ และต่างจังหวัดเป็นอย่างดี

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...