ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : การขาย/ส่งเสริมการขาย
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : ผู้บริหาร/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
    สาขาอาชีพรอง : ผุ้จัดการ
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : Sales
2. สาขาอาชีพหลัก : การตลาด
    สาขาอาชีพรอง : Marketing Executive
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : Marketing Executive
3. สาขาอาชีพหลัก : พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร/ISO Business Development/ISO
    สาขาอาชีพรอง : Business Analyst
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : Business Development

เงินเดือนที่ต้องการ :

ไม่ระบุ

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร (ทุกเขตพื้นที่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 33 ปี
ส่วนสูง : 167 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 56 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วุฒิ : บริหารธุรกิจบัณฑิต
ปีการศึกษาที่จบ : 2546 เกรดเฉลี่ย : 2.79
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : วิทยาลัยพิษณุโลก สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปีการศึกษาที่จบ : 2541 เกรดเฉลี่ย : 3.10
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มีนาคม 2555

ถึง

กันยายน 2555

บริษัท :

บริษัท เอ็น บี ดี เฮลท์แคร์ จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

ถ.นวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง :

Senior Marketing

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  -นำเสนอและจัดทำโครงการ แผนปฏิบัติการ และกิจกรรมต่างๆ (Event,Social Network etc.)
  -วางแผนและประสานงานร่วมกับ Brand Manager
  -วางแผนและกำหนดแผนปฏิบ้ติการผลิตสื่อต่างๆให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์
  -วิเคราะห์และติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดและการสื่อสารตลาด
  -ร่วมวางแผนและควบคุมการสำรวจและวิจัยตลาด เพื่อพัฒนาสินค้าปัจจุบันและออกสินค้าใหม่
  -ร่วมพัฒนา Product กับฝ่าย R&D
  -ร่วมวิเคราะห์ 4Ps,4Cs นำเสนอช่องทางและสื่อต่างๆ ในการออกสินค้าใหม่สู่ตลาด

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2553

ถึง

กุมภาพันธ์ 2555

บริษัท :

บริษัท เมดไลน์ จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

ถ.ประชาอุทิศ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง :

Sales Representative

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  -วางแผนการขาย นำเสนอขายสินค้าให้ลูกค้ากลุ่มโรงพยาบาล คลินิก
  -วิเคราะห์ ติดตามความเคลื่อนไหวตลาด คู่แข่งขัน
  -ติดตาม ดูแลกลุ่มลูกค้าเก่า ขยายช่องทางทางธุรกิจขยายฐานลูกค้าใหม่
  -รายงานผลการปฏิบัติงาน ความเคลื่อนไหวต่างๆ ต่อผู้บังคับบัญชา
  -ดูแลยอดขาย ตามเป้าหมายที่ได้รับ และบริหารให้ตรงตามเป้าหมายหรือเกินตามเป้าหมาย
  -ติดต่อประสานงานกับภายในและภายนอกองค์กร

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2548

ถึง

พฤศจิกายน 2552

บริษัท :

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

อาคารไบโอเฮ้าส์ ถ.สุขุมวิท 39 วัฒนา กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง :

ลูกค้าสัมพันธ์และเลขานุการผู้จัดการฝ่ายขาย

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  -รับ เปิด ออเดอร์สินค้าที่ลูกค้าและผู้แทนขายโทรเข้ามาสั่ง และเปิดออเดอร์สินค้าลงในโปรแกรมสำเร็จรูป
  -จัดเตรียมเอกสาร ใบเสนอราคา ตัวอย่างสินค้า ให้กับผู้แทนขายเพื่อนำไปเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า
  -ติดต่อจองตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้า ผู้จัดการฝ่ายขาย
  -ติดต่อประสานกับภายในและภายนอกองค์กร
  -ให้คำแนะนำรายละเอียดสินค้ากับลูกค้าที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถาม
  -จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายของผู้แทน ผู้จัดการฝ่ายขาย และรายงานยอดขาย ส่งผู้บังคับบัญชาสูงสุด
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

กรกฎาคม 2555

ถึง

กรกฎาคม 2555

สถาบันอบรม :

ฝ่ายบุคคลดอทคอม

หลักสูตร :

เทคนิคการสื่อสารในองค์กรและการแก้ไขปัญหา

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2553

ถึง

พฤษภาคม 2553

สถาบันอบรม :

บีโต้ เทรนนิ่ง

หลักสูตร :

ผู้ช่วยเภสัชกร

ระยะเวลา :

มีนาคม 2542

ถึง

พฤษภาคม 2542

สถาบันอบรม :

โรงพยาบาลสหเวช พิจิตร

หลักสูตร :

ฝึกงาน

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
35 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
40 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดีมาก

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  -มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
  -เข้าใจ สามารถวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่งขันได้ดี
  -มีทักษะในการบริหารงาน

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...