ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : การขาย/ส่งเสริมการขาย
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : การขาย/ส่งเสริมการขาย
    สาขาอาชีพรอง : พนักงานการตลาดการขาย
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ขาย
2. สาขาอาชีพหลัก : การขาย/ส่งเสริมการขาย
    สาขาอาชีพรอง : Sales Exclusive
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ขาย
3. สาขาอาชีพหลัก : การตลาด
    สาขาอาชีพรอง : Marketing Executive
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

15,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร (ทุกเขตพื้นที่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 28 ปี
ส่วนสูง : 160 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 48 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขาวิชา : การจัดการอุตสาหกรรม
วุฒิ : บริหารธุรกิจบัณฑิต
ปีการศึกษาที่จบ : 2550 เกรดเฉลี่ย : 2.5
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
สถาบัน : สาขาวิชา :
วุฒิ :
ปีการศึกษาที่จบ : 0 เกรดเฉลี่ย :
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

ธันวาคม 2551

ถึง

กรกฏาคม 2553

บริษัท :

Adeco (Nokia Thailand)

ที่อยู่ติดต่อ :

RCA Rama Road Bangkok Thailand

ตำแหน่ง :

Retail sales special

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ดูแลร้านค้าตามเขตพืื้นที่ที่ได้รับมอบหมายของโนเกีย เทรนสินค้า ตกแต่งหน้าร้าน เก็บข้อมูลวิเคาะห์ยอดขายคู่่แข่ง รวมถึงวางแผนการทำงานให้ได้ยอดขายในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

ระยะเวลา :

สิงหาคม 2550

ถึง

ธันวาคม 2551

บริษัท :

LG Electronice

ที่อยู่ติดต่อ :

ซ.พัฒนาการ50 สวนหลวง กรุงเทพ

ตำแหน่ง :

Sales representative

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ดูแลร้านค้าที่มีสินค้ามือถือแอวจี ให้มียอดขายเพิ่มมากขึ้น และให้คำปรึกษาปัญหาในการขายสินค้า การสต๊อกสินค้า การสั่งสินค้าเข้าร้าน และการเทรนร้านค้าที่ดูแล สร้างลูกค้าเพิ่มโดยการหาลูกค้ากลุ่มใหม่อยู่เสมอ แจ้งข่าวสารต่างให้ร้านค้าทราบในกลุ่มสินค้า
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2554

ถึง

กุมภาพันธ์ 2554

สถาบันอบรม :

Nokia Academy

หลักสูตร :

Effective Negotiation Workshop & On-the-job Coaching

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2553

ถึง

ตุลาคม 2553

สถาบันอบรม :

Nokia Academy

หลักสูตร :

Effective In-Store Training Workshop

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
32 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
32 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

ดี

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

พอใช้

เขียน

ดีมาก

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...