ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : อื่นๆ
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
Employer Tools
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : การเงิน/การธนาคาร
    สาขาอาชีพรอง : เจ้าหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : บัตรเครดิต,สินเชื่อ
2. สาขาอาชีพหลัก : เร่งรัดหนี้สิน
    สาขาอาชีพรอง : เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (Phone Collector)
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
3. สาขาอาชีพหลัก : อื่นๆ
    สาขาอาชีพรอง : โอเปอร์เรเตอร์
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

11,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร ( บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 30 ปี
ส่วนสูง : 160 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 62 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิชา : นิติศาสตร์
วุฒิ : ป.ตรี
ปีการศึกษาที่จบ : 2549 เกรดเฉลี่ย : 2.59
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : ราชประชานุเคราะห์19 สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
วุฒิ : ม.6
ปีการศึกษาที่จบ : 2545 เกรดเฉลี่ย : 2.20
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2554

ถึง

กุมภาพันธ์ 2555

บริษัท :

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด(มหาชน)

ที่อยู่ติดต่อ :

สาขาสีลม

ตำแหน่ง :

Telesales

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ขายสินเชื่อทางโทรศัพท์

ระยะเวลา :

กันยายน 2553

ถึง

มกราคม 2554

บริษัท :

ธนาคาร climb thai

ที่อยู่ติดต่อ :

อาคารเสริมมิตร สุขุมวิท21

ตำแหน่ง :

Telesales

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ขายสินเชื่อ ทางโทรศัพท์

ระยะเวลา :

มกราคม 2552

ถึง

สิงหาคม 2553

บริษัท :

บ.เจเอ็มทีเซอร์วิสเซสจำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

อาคเยือนทาวร์เวอร์

ตำแหน่ง :

พนักงานเร่งรัดหนี้สิน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ติดตามหนี้บัตรเครดิตทางโทรศัพท์

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2550

ถึง

มิถุนายน 2551

บริษัท :

เครเชนโด

ที่อยู่ติดต่อ :

สุขุมวิท42

ตำแหน่ง :

PC

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ขายสินค้าที่เซ็นทรัลบางนา
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2554

ถึง

มิถุนายน 2554

สถาบันอบรม :

ไทยพานิชย์ประกันชีวิต จำกัด

หลักสูตร :

ประกันชีวิต

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

-

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
27 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
20 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

พอใช้

เขียน

ดีมาก

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...