ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : การตลาด
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : การตลาด
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ประสานงานขาย ,บริการลูกค้าสัมพันธ์,เซลล์
2. สาขาอาชีพหลัก : การขาย/ส่งเสริมการขาย
    สาขาอาชีพรอง : เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

12,500 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร ( บางซื่อ)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 31 ปี
ส่วนสูง : 158 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 44 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สาขาวิชา : การตลาด
วุฒิ : ปริญญาตรี
ปีการศึกษาที่จบ : 2549 เกรดเฉลี่ย : 3.04
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2553

ถึง

พฤษภาคม 2554

บริษัท :

บ.ไทยรี เซอร์วิสเซส จก.

ที่อยู่ติดต่อ :

48/15-16 ซ.รัชดาภิเษก 20 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กมท.10310

ตำแหน่ง :

คิวซี ตรวจสอบคุณภาพ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ประเมืนคุณภาพการขายประกันของเทเลเซลล์ ที่นำเสนอขายประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ และการให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับลูกค้า เพื่อให้การขายมีึุคุณภาพ

ระยะเวลา :

พฤศจิกายน 2547

ถึง

ธันวาคม 2551

บริษัท :

เอช อินชัวรันซ์

ที่อยู่ติดต่อ :

ตึกอินเตอร์เซ็ง แยกอโศก ถ.สุขุมวิท แขวงวัฒนา เขตคลองเตย กทม.

ตำแหน่ง :

เทเลเซลล์

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  เสนอโปรดักซ์ของทางบริษัท ผ่านทางโทรศัพย์ ดูแลลูกค้าเก่าเสนอขายลูกค้าใหม่ให้กับบริษัท ให้คำปรีกษาทางด้านกรมธรรม์ประกันภัย

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2545

ถึง

กรกฏาคม 2547

บริษัท :

บ.คาเนโบ คอสเมติกส์ ประเทศไทยจำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

อาคารไทยชิน ชั้น 3 เลขที่ 1521 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ตำแหน่ง :

บีเอ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท นำเสนอขายและวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า ดูแลลูกค้าเก่า นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ลูกค้า ให้คำแนะนำเรื่องการดูแลผิวหน้า
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2552

ถึง

พฤษภาคม 2552

สถาบันอบรม :

โรงแรมนครศรีธรรมราช

หลักสูตร :

หลักการทำงานที่เป็นแนวทางให้ประสบความสำเร็จ

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2550

ถึง

พฤศจิกายน 2550

สถาบันอบรม :

โรงแรมเจ้าพระยา

หลักสูตร :

การคิดบวก เทคนิคการการ

ระยะเวลา :

กรกฎาคม 2549

ถึง

กรกฎาคม 2549

สถาบันอบรม :

โรงแรมวินเซอร์

หลักสูตร :

เทคนิคการขาย การบริการลูกค้า แนวทางการคิกบวก

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

-

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

-

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
50 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
50 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

พอใช้

เขียน

ดีมาก

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  ขยันอดทน ซือสัตย์

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  กิจกรรมโรงเรียน
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...