ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์/รับโทรศัพท์/ประสานงาน Customer Service/Support/PR
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
Employer Tools
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์/รับโทรศัพท์/ประสานงาน Customer Service/Support/PR
    สาขาอาชีพรอง : พนักงานบริการประจำร้าน
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : พนักงานขายหน่วยรถเงินสด,พนักงานขาย,งานบริการ
2. สาขาอาชีพหลัก : บุคคล/ฝึกอบรม
    สาขาอาชีพรอง : เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ธุรการประสานงาน
3. สาขาอาชีพหลัก : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์/รับโทรศัพท์/ประสานงาน Customer Service/Support/PR
    สาขาอาชีพรอง : เจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้า
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

13,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

ชลบุรี

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 31 ปี
ส่วนสูง : 167 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 67 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สาขาวิชา : การจัดการทรัพยากรมนุษย์
วุฒิ : ป.ว.ส
ปีการศึกษาที่จบ : 2556 เกรดเฉลี่ย : 3.03
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน สมุทรปราการ สาขาวิชา : /
วุฒิ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีการศึกษาที่จบ : 2542 เกรดเฉลี่ย : 1.70
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

เมษายน 2555

ถึง

ปัจจุบัน

บริษัท :

เอ็ม.พี.ยูนิเวอร์เซล จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

สมุทรปราการ

ตำแหน่ง :

สรรหา/ธุรการ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  รับสมัครงาน/อบรมพนักงาน/วางบิล/รับเชค

ระยะเวลา :

มกราคม 2553

ถึง

พฤษภาคม 2553

บริษัท :

ปตท บริหารธุรกิจ

ที่อยู่ติดต่อ :

ปทุมธานี

ตำแหน่ง :

ผู้จัดการส่วนหน้าลาน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ควบคุมรายได้ของบริษัท รับผิดชอบทรัพย์สินของบริษัท

ระยะเวลา :

สิงหาคม 2551

ถึง

กุมภาพันธ์ 2552

บริษัท :

big c

ที่อยู่ติดต่อ :

สมุทรปราการ

ตำแหน่ง :

พนักงานจัดเรียง สินค้า

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ควบคุมผลัด ดูแลความเรียบร้อย ของกะนั้น

ระยะเวลา :

พฤศจิกายน 2549

ถึง

พฤษภาคม 2551

บริษัท :

c p all

ที่อยู่ติดต่อ :

สุราษฎ์

ตำแหน่ง :

ผู้จัดการประจำกะ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ดูแลผลัด ที่รับผิดชอบ

ระยะเวลา :

เมษายน 2541

ถึง

ตุลาคม 2548

บริษัท :

เจ็ท/จิ๊ฟฟี่

ที่อยู่ติดต่อ :

สมุทรปราการ

ตำแหน่ง :

พนักงานหน้าลาน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  บริการลูกค้า
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

มีนาคม 2546

ถึง

ตุลาคม 2548

สถาบันอบรม :

กรมพลาธิการ กองทัพเรือ

หลักสูตร :

สหโภชนาการ

ระยะเวลา :

มีนาคม 2546

ถึง

พฤษภาคม 2546

สถาบันอบรม :

กรมพลาธิการ กองทัพเรือ

หลักสูตร :

บริการ

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

-

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

ดี

พูด

ดีมาก

ดี

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดีมาก

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  internet ทำอาหาร

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  รับราชการทหารใด้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึนามิ,ได้รับใบประกาศรับรองจากกรมพลาธิการทหารเรือ
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...