ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : การขาย/ส่งเสริมการขาย
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : การขาย/ส่งเสริมการขาย
    สาขาอาชีพรอง : พนักงานขาย
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : พนักงานขาย
2. สาขาอาชีพหลัก : คลังสินค้า/Logistic Warehouse/Logistic
    สาขาอาชีพรอง : พนักงานคลังสินค้า/จัดส่ง
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : พนักงานคลังสินค้า

เงินเดือนที่ต้องการ :

9,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

พิษณุโลก

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 24 ปี
ส่วนสูง : 172 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 72 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมือง สาขาวิชา :
วุฒิ :
ปีการศึกษาที่จบ : 2556 เกรดเฉลี่ย : 3.30
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6
สถาบัน : โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม สาขาวิชา :
วุฒิ : ม.3
ปีการศึกษาที่จบ : 2547 เกรดเฉลี่ย : 2.47
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

กรกฏาคม 2554

ถึง

มิถุนายน 2556

บริษัท :

ธนาคารกสิกรไทย

ที่อยู่ติดต่อ :

สำนักงานใหญ่เขตราษบูรณะ

ตำแหน่ง :

เซลล์

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

    รายละเอียดการทำงาน :

    นำเสนอแนะนำลิตภัณฑ์ธนาคารให้กับลูกค้าและปิดการขาย
อบรม สัมนา :
โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

-

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดี

ดี

พูด

ดี

ดี

อ่าน

ดี

ดี

เขียน

ดี

ดี

    ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

    โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
    [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...