ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : วิศวกรการผลิต/สายงานการผลิต/ควบคุม - ประกันคุณภาพ/โรงงาน
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : วิศวกรการผลิต/สายงานการผลิต/ควบคุม - ประกันคุณภาพ/โรงงาน
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ควบคุมคุณภาพ,ฝ่ายผลิต

เงินเดือนที่ต้องการ :

ไม่ระบุ

สถานที่ทำงาน :

นครปฐม

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 31 ปี
ส่วนสูง : 175 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 80 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : สถาบันราชภัฏนครปฐม สาขาวิชา : เคมี
วุฒิ : ครุศาสตร์
ปีการศึกษาที่จบ : 2544 เกรดเฉลี่ย : 2.02
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
วุฒิ : มัธยมศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ : 2540 เกรดเฉลี่ย : 2.97
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

สิงหาคม 2550

ถึง

สิงหาคม 2553

บริษัท :

บ.ไทยเทคโนกลาส จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

132/3 ม.9 ถ.มาลัยแมน ต.ทัพหลวง อ.เมือง จ.นครปฐม

ตำแหน่ง :

วิศวกรควบคุ,คุณภาพและประกันคุณภาพ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - จัดทำแผนกำลังพลในการตรวจสอบและประกันคุณภาพให้ได้ตามเป้าการผลิตและให้ได้ตามสเปคที่กำหด
  - ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามข้อกำหนด
  - ดูแลเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการในกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนด
  - วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกกระบวนการผลิต
  - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลา :

พฤศจิกายน 2547

ถึง

มิถุนายน 2550

บริษัท :

ไวต้าฟู้ดแฟคทอรี่ (1989) จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

39/3 ม.7 ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

ตำแหน่ง :

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพและผลิต

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามข้อกำหนด
  - ดูแลเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการในกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนด
  - ดูแลเกี่ยวกับการจัดกำลังคนให้เหมาะสมกับงาน
  - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
  - จัดทำแผนการตรวจสอบสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามแผนการผลิต รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้

ระยะเวลา :

เมษายน 2545

ถึง

พฤษภาคม 2547

บริษัท :

กฤษณะมงคลจำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

ม.8 ถนนคงทอง ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ตำแหน่ง :

พนักงานฝ่ายคุณภาพ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
  - ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

กรกฎาคม 2549

ถึง

สิงหาคม 2549

สถาบันอบรม :

MOODDY INTERNATIONAL

หลักสูตร :

ISO 2200 : 2005

ระยะเวลา :

มกราคม 2548

ถึง

กุมภาพันธ์ 2548

สถาบันอบรม :

MOODDY INTERNATIONAL

หลักสูตร :

GMP , HACCP , ISO 9001 : 2000

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดี

พอใช้

อ่าน

ดี

พอใช้

เขียน

พอใช้

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...