ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/เทคโนโลยีการอาหาร Sciences/Biotech/Food Sciences
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/เทคโนโลยีการอาหาร Sciences/Biotech/Food Sciences
    สาขาอาชีพรอง : QC
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : R&D, Q.C. Production
2. สาขาอาชีพหลัก : การตลาด
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : Sale, Marketing, Customer service

เงินเดือนที่ต้องการ :

15,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

สมุทรปราการ

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 27 ปี
ส่วนสูง : 167 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 48 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
วุฒิ : วิทยาศาสตรบัณฑิต
ปีการศึกษาที่จบ : 2551 เกรดเฉลี่ย : 3.02
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
วุฒิ : มัธยมปลาย
ปีการศึกษาที่จบ : 2545 เกรดเฉลี่ย : 2.85
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

สิงหาคม 2554

ถึง

กุมภาพันธ์ 2555

บริษัท :

ธุรกิจส่วนตัว

ที่อยู่ติดต่อ :

10 ม.1 ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

ตำแหน่ง :

ผู้ดูแลสวน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ดูแลสวนยางพารา สวนลองกอง ค้นหาผลิตภัณฑ์และวิธีการใหม่ๆ เพื่่อใช้ในการเพิ่มผลผลิต

ระยะเวลา :

เมษายน 2554

ถึง

สิงหาคม 2554

บริษัท :

บ.เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

128/939 ถ.เทพารักษ์ กม.20 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

ตำแหน่ง :

Customer Service Officer-OEM

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  รับผิดสินค้ารับจ้างผลิตตั้งแต่เริ่มแนวคิดของสินค้า รูปแบบบรรจุภัณฑ์ สูตร คุณภาพ จนถึงสิ้นสุดกระบวนการ ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัทเพื่อผลิตสินค้าใหม่ในแบรนด์ของลูกค้า เช่น แชมพู ครีมนวดผม ยาย้อมผม เจลใส่ผม เป็นต้น

ระยะเวลา :

เมษายน 2553

ถึง

มีนาคม 2554

บริษัท :

บริษัท บี. ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

39 หมู่ 5 ต . ช่องสาริกา อ . พัฒนานิคม จ . ลพบุรี 15220

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่ผลิต

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  การวางแผนการผลิตประจำวัน สัปดาห์ เดือน
  ควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย
  แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า
  ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ทำงานร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต ลดต้นทุน การทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่

ระยะเวลา :

กรกฏาคม 2551

ถึง

กรกฏาคม 2552

บริษัท :

ที.ซี. ยูเนี่ยนโกลบอล จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ติดต่อ :

68/1 หมู่ 8 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่ QA

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ควบคุมคุณภาพภายในไลน์การผลิตเครื่องดื่มและเม็ดยา
  ประกันคุณภาพสินค้าก่อนการส่งสินค้า
  ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มด้านสี กลิ่น รสชาติ
  ทดสอบคุณสมบัติที่เหมาะสมของฉลากขวดก่อนการสั่งผลิต
  ดูแลการสอบเทียบเครื่องมือภายในบริษัท
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2554

ถึง

มิถุนายน 2554

สถาบันอบรม :

บ.เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

หลักสูตร :

Program Microsoft Project

ระยะเวลา :

พฤศจิกายน 2553

ถึง

พฤศจิกายน 2553

สถาบันอบรม :

บ.บี.ฟูดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

หลักสูตร :

TQM Concept

ระยะเวลา :

สิงหาคม 2553

ถึง

สิงหาคม 2553

สถาบันอบรม :

ชมรมนักพัฒนาแห่งประเทศไทย

หลักสูตร :

Quality of Life เพื่อพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาสังคม-ประเทศชาติ

ระยะเวลา :

กรกฎาคม 2553

ถึง

กรกฎาคม 2553

สถาบันอบรม :

บ. เบทาโกร

หลักสูตร :

เจาะลึกเทคนิคสถิติสำเร็จรูป Minitab เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2553

ถึง

มิถุนายน 2553

สถาบันอบรม :

บ. เบทาโกร

หลักสูตร :

Basic GMP & HACCP

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
30 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
35 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

ดี

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดีมาก

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  วาดรูป ดนตรีไทย ว่ายน้ำ บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เบดมินตัน

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  staff งานรับน้องในภาควิชาและสถาบัน นักกีฬาบาสเก็ตบอล

  สมาชิกค่ายอาสาพัฒนา ค่ายอนุรักษ์
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...