ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป/คีย์ข้อมูล
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป/คีย์ข้อมูล
    สาขาอาชีพรอง : เจ้าหน้าที่ธุรการการขาย
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : เจ้าหน้าที่ธุรการขาย
2. สาขาอาชีพหลัก : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป/คีย์ข้อมูล
    สาขาอาชีพรอง : พนักงานธุรการประสานงานทั่วไป
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : พนักงานธุรการประสานงานทั่วไป
3. สาขาอาชีพหลัก : การขาย/ส่งเสริมการขาย
    สาขาอาชีพรอง : Sales Administrative Officer
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขาย
4. สาขาอาชีพหลัก : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป/คีย์ข้อมูล
    สาขาอาชีพรอง : พนักงานธุรการประสานงานทั่วไป
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : พนักงานธุรการประสานงาน

เงินเดือนที่ต้องการ :

18,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร (ทุกเขตพื้นที่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 27 ปี
ส่วนสูง : 170 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 62 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิชา : เทคโนโลยีการอาหาร
วุฒิ : วิทยาศาสตรบัณฑิต
ปีการศึกษาที่จบ : 2551 เกรดเฉลี่ย : 2.61
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
สถาบัน : สาขาวิชา :
วุฒิ :
ปีการศึกษาที่จบ : 0 เกรดเฉลี่ย :
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มีนาคม 2556

ถึง

กันยายน 2556

บริษัท :

HL Display (Thailand) Ltd.

ที่อยู่ติดต่อ :

1754 ซ.ลาดพร้าว 101 ถ.ลาดพร้าว คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ตำแหน่ง :

Sales support (Contract)

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  HL Display เป็นผู้จัดจำหน่าย Display และ Retail Solution โดยสินค้าที่จำหน่ายเป็นสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศเกือบทั้งหมด การทำงานแบ่งออกเป็นส่วนที่สำคัญ 2 ส่วน ได้แก่
  1. Order Administration
  - Manage enquiries and quotation.
  - Freight quotation to customer on Leadtime, Transit time.
  - Handle sample request.
  - Manage stock availability.
  - Create customer order in system.
  - Create picking list and delivery order for warehouse and invoicing.
  - Response to customer claim and complaint.

  2. Planing
  - Review request for need production.
  - Ensure all order is at the correct margin, article code and quantity is correct.
  - Summary filing with customer order
  - Ensure to forecast to the correct standard base stock.
  - Screen through standard stock list weekly and then forward to Purchasing officer.

ระยะเวลา :

เมษายน 2555

ถึง

มีนาคม 2556

บริษัท :

ทิปส์ คอนเซอร์เวทีฟ คอร์ป จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

92 อาคารรวิภา ซ.สัมมากร 2 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ (ประชานิเวศน์) ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ตำแหน่ง :

พนักงานธุรการประสานงาน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  เนื่องจาก บจก.ทิปส์ คอนเซอร์เวทีฟ คอร์ป ประกอบธุรกิจด้านการกำจัดและบำบัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม (ของเสียที่รับกำจัดได้แก่ เศษผ้าและเศษพลาสติกปนเปื้อน) ดังนั้นงานที่รับผิดชอบคือ
  1.ติดต่อประสานงานลูกค้าแทน Sales ซึ่งก็คือโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการติดต่อขอรถเพื่อขนย้ายของเสีย
  2.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนย้ายก่อนออกให้บริการ
  3.จัดเตรียมเอกสารการขายที่เกี่ยวข้อง
  4.จัดทำเอกสารเพื่อนำส่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประจำทุกเดือน
  5.ออก TAX Invoice เพื่อเรียกเก็บค่าบริการ
  6.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2554

ถึง

มกราคม 2555

บริษัท :

แกลโลไทย จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

16 ซอยประเสริฐสิษฐ์ สุขุมวิท 49 แยก 14 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพ 10110

ตำแหน่ง :

พนักงานประสานงานขาย(Sales coordinator)

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  บจก.แกลโลไทย เป็นบริษัทด้านอุตสาหกรรมอาหาร นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับช็อกโกแล็ตจาก เบลเยี่ยม เพื่อนำมาจำหน่ายภายในประเทศทั้ง Finish Product และ Raw Materials ซึ่งหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นดังนี้
  1.รับ Order จากลูกค้าและพนักงานขาย(Sales) และตรวจสอบปริมาณสินค้าจาก Inventory เบื้องต้น จากนั้นแจ้งยอดสั่งซื้อ(Order)ที่ได้จาก ลูกค้า และ sales สู่ฝ่ายผลิตเพื่อให้ได้สินค้าตรงตามความต้องการของลูกค้า
  2.รับผิดชอบการทำสัญญาซื้อขายกับลูกค้ารายใหม่
  3.จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายให้กับ Sales
  4.ออก TAX Invoice เพื่อเรียกเก็บค่าสินค้า
  5.ประสานงานกับฝ่าย Logistics เพื่อนำส่งสินค้าให้กับลูกค้าต่อไป
  6.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

มกราคม 2552

ถึง

มกราคม 2552

สถาบันอบรม :

บริษัท เอ็มที โอเปอเรชั่น

หลักสูตร :

GMP ,HACCP และ ISO 9001:2008 สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
32 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
28 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

พอใช้

เขียน

ดีมาก

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  -เล่นกีฬาได้หลายชนิด ได้แก่ แบดมินตัน วอลเลย์บอล บาสเก็ตบอล ว่ายน้ำ เทนนิสและยิงปืน
  -สามารถใช้โปรแกรม Microsoft word และ power point ได้ดี ส่วน excel พอใช้
  -สามารถใช้อุปกรณ์ในสำนักงานได้แก่ เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องรับ-ส่ง FAX, Printer และ Scanner ได้
  -สามารถไล่รายชื่อทั้ง 77 จังหวัดของไทย ได้ครบภายในเวลาไม่เกิน 30 วินาที่

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  -ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประจำทุกปี
  -เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 หัวหมากเกมส์ ปี 2552 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  -ผ่านการฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2551
  -กำลังศึกษาต่อปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภาคพิเศษ จบประมาณเดือนพฤษภาคม2557
  -สะดวกปฏิบัติงาน จันทร์ ถึง ศุกร์
  -กรุณาตรวจสอบรายละเอียดรีซูเม่ ก่อนติดต่อผมด้วยครับ


บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...