ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป/คีย์ข้อมูล
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป/คีย์ข้อมูล
    สาขาอาชีพรอง : พนักงานธุรการประสานงานทั่วไป
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ธุรการ
2. สาขาอาชีพหลัก : การจัดการทั่วไป
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

10,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร ( จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 29 ปี
ส่วนสูง : 160 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 70 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง สาขาวิชา : การจัดการทั่วไป
วุฒิ : ปวส.
ปีการศึกษาที่จบ : 2551 เกรดเฉลี่ย : 3.07
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สาขาวิชา : ศิลป์-ภาษาอังกฤษ
วุฒิ : มัธยมปลาย
ปีการศึกษาที่จบ : 2546 เกรดเฉลี่ย : 1.54
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

สิงหาคม 2555

ถึง

มกราคม 2556

บริษัท :

สนามบินสุวรรณภูมิ

ที่อยู่ติดต่อ :

สนามบินสุวรรณภูมิ

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ดูแลลูกค้าที่ต้องการสมัครจอดในอาคารที่จอกรถเป็นรายเดือน แก้ไขปํญหาให้ลูกค้าสำหรับการจอดรถ

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2554

ถึง

ธันวาคม 2554

บริษัท :

สำนักงานกรมทางหลวงชนบทที่2สระบุรี

ที่อยู่ติดต่อ :

ต.หนองยาว จ.สระบุรี

ตำแหน่ง :

เจ้าพนักงานธุรการ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  รับ-ส่งหนังสือ ร่างหนังสือ พิมพ์หนังสือ ผลิตสำเนาเอกสาร จัดเก็บเอกสาร ตรวจทานหนังสือ

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2554

ถึง

กันยายน 2554

บริษัท :

จตุรทิศ ขนส่ง จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

รังสิต-นครนายก คลอง2 จ.ปทุมธานี

ตำแหน่ง :

call center GPS

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  แนะนำเส้นทางให้แก่พนักงานขับรถขนส่งนำมัน

ระยะเวลา :

มกราคม 2554

ถึง

พฤษภาคม 2554

บริษัท :

วันทูวัน คอนแทค

ที่อยู่ติดต่อ :

สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพ

ตำแหน่ง :

call center

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลประกันสังคม

ระยะเวลา :

มกราคม 2551

ถึง

สิงหาคม 2554

บริษัท :

บริษัท วีซาน่า จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

9/1-2 สุขุมวิท33 แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ

ตำแหน่ง :

ธุรการ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  จัดเก็บเอกสาร พิมพ์หนังสือ
อบรม สัมนา :
โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
25 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
20 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

พอใช้

เขียน

ดีมาก

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  ใช้โปรแกรมwordwได้

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...