ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป/คีย์ข้อมูล
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป/คีย์ข้อมูล
    สาขาอาชีพรอง : พนักงานธุรการประสานงานทั่วไป
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ธุรการ
2. สาขาอาชีพหลัก : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป/คีย์ข้อมูล
    สาขาอาชีพรอง : เสมียน
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ประสานงานขาย
3. สาขาอาชีพหลัก : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป/คีย์ข้อมูล
    สาขาอาชีพรอง : ธุรการประสานงานโครงการ
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ธุรการ

เงินเดือนที่ต้องการ :

14,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร ( พระโขนง, บางนา)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 29 ปี
ส่วนสูง : 152 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 43 กิโลกรัม
สถานภาพ : สมรส
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : วิทยาลัยพิษณุโลก สาขาวิชา : การจัดการ
วุฒิ : ปริญญาตรี
ปีการศึกษาที่จบ : 2556 เกรดเฉลี่ย : 2.78
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเขตพระโขนง สาขาวิชา : -
วุฒิ : ม.ปลาย
ปีการศึกษาที่จบ : 2554 เกรดเฉลี่ย : 3.58
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2556

ถึง

ปัจจุบัน

บริษัท :

อินฟินิท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ โซลูชั่น

ที่อยู่ติดต่อ :

55/20 ม.5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ตำแหน่ง :

ประสานงานขาย

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ดูแลภายในออฟิฟิศ ประสานงานกับลูกค้า ทำใบเสนอราคา ตามงานในฝ่ายผลิตให้เซลส์ เปิด PO ออกหนังสือหัก ณ ที่จ่าย เปิดใบกำกับภาษี ออกใบเสร็จรับเงิน รับเช็ค รับวางบิล ทำภาษีซื้อภาษีขาย

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2554

ถึง

เมษายน 2556

บริษัท :

โตนานเอ็นจิเนียริ่ง

ที่อยู่ติดต่อ :

19 ซ.บางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ ฯ

ตำแหน่ง :

ธุรการ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ด้านธุรการ ช่วยฝ่ายบุคคล และบัญชี จัดทำ ภงด. 3 , 53 พิมพ์รายละเอียด ภาษีซื้อ ภาษีขาย พิมพ์ใบสำคัญจ่ายเข้าโปรแกรม EXPRESSนำเช็คเข้าธนาคาร ประสานงานต่าง ๆในออฟฟิศตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

ระยะเวลา :

ธันวาคม 2552

ถึง

พฤษภาคม 2554

บริษัท :

ฉัตรพร ช็อป 2005

ที่อยู่ติดต่อ :

ซ.เพชรวิฑูรย์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ตำแหน่ง :

ประสานงานฝ่ายขาย

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ประสานงานกับเซลส์ รับเรื่องลูกค้าแทนเซลส์ ตอบเมล์ลูกค้า รับงานผ่านเมลล์ ติดตามงานกับฝ่ายผลิต เพื่อให้งานนั้นส่งตามกำหนด สรุปรายละเอียดการขายของเซลล์ พิมพ์รายละเอียดภาษีซื้อ ภาษีขาย คีย์ภาษีเข้าโปรแกรมสำเร็จรูป (CD) พิมพ์ใบกำกับภาษี

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2549

ถึง

พฤศจิกายน 2552

บริษัท :

บริษัท อินชัวร์โบรกเกอร์

ที่อยู่ติดต่อ :

222/167-168 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ตำแหน่ง :

ธุรการบัญชี

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  คีย์ข้อมูลของบัญชีเข้าโปรแกรมสำเร็จรูปให้แผนกบัญชีคีย์
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

มีนาคม 2554

ถึง

มีนาคม 2554

สถาบันอบรม :

ภายในบริษัท

หลักสูตร :

5 ส.

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
30 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
35 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดี

พอใช้

พูด

ดี

พอใช้

อ่าน

ดี

พอใช้

เขียน

ดี

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  -
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...