ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : การโรงแรม/ท่องเที่ยว/จองตั๋ว
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : การโรงแรม/ท่องเที่ยว/จองตั๋ว
    สาขาอาชีพรอง : Front Office/F/O Receptionist
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : พนักงานต้อนรับ
2. สาขาอาชีพหลัก : งานด้านภาษา/อักษรศาสตร์/นักเขียน/บรรณาธิการ
    สาขาอาชีพรอง : นักเขียน
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : นักเขียน, คอลัมนิส
3. สาขาอาชีพหลัก : อาหารและเครื่องดื่ม/กุ๊ก/Food and Beverage/Chef/Cook/Bar Tender
    สาขาอาชีพรอง : Assistant Food & Beverage Manager
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

เงินเดือนที่ต้องการ :

ไม่ระบุ

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร ( ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 23 ปี
ส่วนสูง : 185 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 78 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ
วุฒิ : ศิลปศาสตร์บัณฑิต
ปีการศึกษาที่จบ : 2556 เกรดเฉลี่ย : 2.85
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
สถาบัน : สาขาวิชา :
วุฒิ :
ปีการศึกษาที่จบ : 0 เกรดเฉลี่ย :
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

พฤศจิกายน 2555

ถึง

เมษายน 2556

บริษัท :

QQ-cha Taiwanese Tea nad Beverages

ที่อยู่ติดต่อ :

Chiang Mai

ตำแหน่ง :

waitor

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ต้อนรับลูกค้าม รับรายการอาหารเครื่องดื่มม ชงชาและกาแฟ

ระยะเวลา :

ธันวาคม 2552

ถึง

กันยายน 2553

บริษัท :

White Chalet Bed and Breakfast

ที่อยู่ติดต่อ :

Chiang Mai

ตำแหน่ง :

receptionist - part time

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  จองห้องพัก, chech-in and check-out, เตรียมอาหารเช้าสำหรับลูกค้าม ให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในเชียงใหม่
อบรม สัมนา :
โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
66 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
60 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

จีน

ฟัง

ดีมาก

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

ดีมาก

พอใช้

เขียน

ดีมาก

ดีมาก

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  ร้องเพลงม เล่นดนตรี ทำอาหาร

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  ตัวแทนนักก๊ฬาบาสเก็ตบอลเยาวชนจังหวัดเชียงราย
  ตัวแทนนักก๊ฬาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  หัวหน้าโครงการผ้าป่าหนังสือ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2551 ปละ 2554
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...