ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : นักแสดง/นักร้อง/นักดนตรี/พริตตี้ Musician/Actor/Singer/Pretty
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : นักแสดง/นักร้อง/นักดนตรี/พริตตี้ Musician/Actor/Singer/Pretty
    สาขาอาชีพรอง : พริตตี้
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : พริตตี้ / PC , BA

เงินเดือนที่ต้องการ :

7,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

สมุทรปราการ

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 22 ปี
ส่วนสูง : 165 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 45 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สาขาวิชา : การโรงแรม
วุฒิ : ปริญญาตรี
ปีการศึกษาที่จบ : 2554 เกรดเฉลี่ย : 3.76
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : โรงเรียนวัดทรงธรรม สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
วุฒิ : ม.6
ปีการศึกษาที่จบ : 2552 เกรดเฉลี่ย : 2.8
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

เมษายน 2555

ถึง

มิถุนายน 2555

บริษัท :

Aloft Hotel Sukhumvit 11

ที่อยู่ติดต่อ :

Sukhumvit 11 Bangkok

ตำแหน่ง :

Training (Sale & Marketting)

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  BEO
  Action Plan
  Update Delphi
  Update Rooming List

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2553

ถึง

มิถุนายน 2553

บริษัท :

เดโมพาวเวอร์

ที่อยู่ติดต่อ :

อาคารวานิช ชั้น 33

ตำแหน่ง :

พริตตี้

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  พริตตี้สินค้า clear men / activia

  ให้ข้อมูล แนะนำสินค้า ส่งเสริมการขาย

ระยะเวลา :

สิงหาคม 2552

ถึง

กันยายน 2552

บริษัท :

เดโม พาวเวอร์

ที่อยู่ติดต่อ :

อาคารวานิช ชั้น 33

ตำแหน่ง :

พริตตี้

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  พริตตี้สินค้า ยาสีฟันดาลี่ เลมอน มิ้นท์ ไวท์

  ให้ข้อมูล แนะนำสินค้า ส่งเสริมการขาย

ระยะเวลา :

เมษายน 2552

ถึง

พฤษภาคม 2552

บริษัท :

เดโมพาวเวอร์

ที่อยู่ติดต่อ :

อาคารวานิช ชั้น 33

ตำแหน่ง :

พริตตี้

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  พริ้ตตี้สินค้า เคลีย ดาย แอน เดเมจ รีแพร์

  ให้ข้อมูล แนะนำสินค้า ส่งเสริมการขาย
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

เมษายน 2552

ถึง

เมษายน 2552

สถาบันอบรม :

บริษัท เดโมพาวเวอร์

หลักสูตร :

หลักการสาธิตสินค้า

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

-

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

-

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
30 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
15 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

ดี

พูด

ดีมาก

ดี

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดี

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  กล้าแสดงออก เล่นดนตรีไทยได้.. อัธยาศัยดี พูดเก่ง

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  รางวัชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ

  ประกวดการพูดแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวภายในโรงเรียน

  ประกวดดาวคณะศิลปศาสตร์  เคยเป็นพิธีกรภาคสนาม ในงาน Mighty Mix ที่จัด ณ เซนทรัลพระราม 3
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...