ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : ผู้บริหาร/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : ผู้บริหาร/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
    สาขาอาชีพรอง : ผุ้ช่วยผู้จัดการ
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ผู้ช่วยผู้จัดการโลตัสเอ็กเพรส
2. สาขาอาชีพหลัก : ผู้บริหาร/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ผู้ช่วยผู้จัดการโลตัสเอ็กเพรส
3. สาขาอาชีพหลัก : ผู้บริหาร/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
    สาขาอาชีพรอง : ผุ้ช่วยผู้จัดการ
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ผูช้วยผู้จัดการโลตัสเอ็กเพรส

เงินเดือนที่ต้องการ :

ไม่ระบุ

สถานที่ทำงาน :

สงขลา

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 35 ปี
ส่วนสูง : 157 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 60 กิโลกรัม
สถานภาพ : สมรส
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สาขาวิชา : การบัญชี
วุฒิ : ปริญญาตรี
ปีการศึกษาที่จบ : 2545 เกรดเฉลี่ย : 2.5
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
สถาบัน : สาขาวิชา :
วุฒิ :
ปีการศึกษาที่จบ : 0 เกรดเฉลี่ย :
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

พฤศจิกายน 2545

ถึง

พฤษภาคม 2555

บริษัท :

บริษัทเอไอเอ จำกัด ( สำนักงานคุณพัชรี ปริยานนท์ )

ที่อยู่ติดต่อ :

330/1-2 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 5 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ตำแหน่ง :

เลขานุการ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ดูแลงานด้านเอกสาร,การวางแผนทางการตลาด ,ผลงานของตัวแทนในสังกัด20 คน,การแข่งขันการนำส่งยอดภายในประเทศและต่างประเทศ,อบรมให้ความรู้ตัวแทนเกี่ยวกับแบบประกันภัยต่าง ๆ
  สามารถดูแลตัวแทนและตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้ (กรณีผู้จัดการเดินทางไปต่างประเทศ )
อบรม สัมนา :
โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
60 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
70 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

ดี

พูด

ดีมาก

ดี

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดีมาก

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  ความรู้เกี่ยวภาษี

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  ได้รับถ้วยรางวัล ปี2546
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...