ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : บัญชี
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : บัญชี
    สาขาอาชีพรอง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. สาขาอาชีพหลัก : บัญชี
    สาขาอาชีพรอง : ผู้จัดการแผนกบัญชีต้นทุน
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

55,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

นครปฐม

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 46 ปี
ส่วนสูง : 155 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 63 กิโลกรัม
สถานภาพ : สมรส
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สาขาวิชา : บัญชี
วุฒิ : ปริญญาตรีบัญชี
ปีการศึกษาที่จบ : 2552 เกรดเฉลี่ย : 2.55
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วุฒิ : ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
ปีการศึกษาที่จบ : 2540 เกรดเฉลี่ย : 2.50
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มีนาคม 2551

ถึง

ตุลาคม 2554

บริษัท :

บริษัทวิรุฬห์อินดัสตรี้ จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

95/1 ม.3 ต.ถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม

ตำแหน่ง :

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  วางระบบบัญชีโดยใช้โปรแกรม Express ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน,ตรวจสอบเอกสารการเบิกเงินสดย่อย,จัดทำภาษีซื้อ,ภาษีขาย ยื่นแบบภพ.20 ทางอินเทอร์เน็ต,ยื่นแบบภงด1,3,53 ,กระทบยอดธนาคาร,ตรวจสอบการทำเงินเดือนของพนักงาน
  จัดทำงบดุล,งบกำไรขาด,งบต้นทุนขาย,งบต้นทุนมาตราฐาน,วิเคราะห์งบการเงินเพื่อหาแนวทางการแก้ไข,ดูแลในส่วนของคลังสินค้า,ดูแลและควบคุมฝ่ายบัญชีและการเงินทั้งหมด,ติดต่อสรรพากรและวางแผนภาษี, Audit ส่วนของโรงงานทุก ๆ 3 เดือน วางแผนและกำหนดนโยบายบริษัทเพื่อเสนอต่อผู้บริหารเพื่อแก้ไขปัญหา

ระยะเวลา :

เมษายน 2549

ถึง

มีนาคม 2551

บริษัท :

บริษัทพี.ออดิโอซิสเท็ม จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

19/4 ม.2 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม

ตำแหน่ง :

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  วางระบบบัญชีโดยใช้โปรแกรม Express และโปรแกรม Oracalตรวจสอบการทำเอกสารจ่ายเงินให้กับ Supplierของต่างประเทศและในประเทศ,จัดทำภาษีซื้อ,ภาษีขาย และยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต,ยื่นแบบภงด3,53 ,กระทบยอดธนาคาร
  จัดทำงบดุล,งบกำไรขาด,งบต้นทุนขาย,งบต้นทุนมาตราฐาน,วิเคราะห์งบการเงิน,ดูแลและควบคุมฝ่ายบัญชีและการเงินทั้งหมด,ติดต่อสรรพากร

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2547

ถึง

เมษายน 2549

บริษัท :

บริษัทฮอนชวน (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

502 ม.3 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม

ตำแหน่ง :

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  วางระบบบัญชีโดยใช้โปรแกรม Express lตรวจสอบการทำชุดจ่าย,จัดทำภาษีซื้อ,ภาษีขาย ยื่นแบบภงด1,3,53 ,กระทบยอดธนาคาร
  จัดทำงบดุล,งบกำไรขาด,งบต้นทุนขายประจำเดือน,งบต้นทุนมาตราฐาน,วิเคราะห์งบการเงิน,ดูแลในส่วนของคลังสินค้า,ดูแลและควบคุมฝ่ายบัญชีและการเงินทั้งหมด,ติดต่อสรรพากร

ระยะเวลา :

มีนาคม 2539

ถึง

เมษายน 2547

บริษัท :

บริษัทโรงงานลูกกวาดเม่เซ้ง จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

32/5 หมู่ 1 ซอยวัดเทียนดัด ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน นครปฐม

ตำแหน่ง :

หัวหน้าฝ่ายบัญชีต้นทุน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ดูแลงานบัญชีต้นทุน ทำต้นทุนมาตราฐานของสินค้าแต่ละตัว ,ปิดงบต้นทุนขาย ,ปิดงบกำไรขาดทุน ,จัดทำงบต้นทุนการผลิต โดยใช้โปรแกรม Excel ,ตรวจเช็ครายงานการผลิต,ตรวจสอบสินค้าคงคลัง,จัดทำงานระหว่างทำ,ตรวจเช็ค Stock ทุกสิ้นเดือน และวิเคราะห์งบต้นทุนการผลิตเพื่อหาแนวทางการแก้ไข
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

เมษายน 2556

ถึง

เมษายน 2556

สถาบันอบรม :

Intertek

หลักสูตร :

BRC (Issue6)

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2553

ถึง

มิถุนายน 2553

สถาบันอบรม :

Intertek

หลักสูตร :

หลักสูตร ISO 9001:2008

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

-

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
25 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
30 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

พอใช้

เขียน

ดีมาก

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  ทำโปรแกรม Express,โปรแกรม ORACEL ,Microsoft

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...