ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : บัญชี
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : บัญชี
    สาขาอาชีพรอง : เจ้าหน้าที่บัญชี
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : บัญชี
2. สาขาอาชีพหลัก : การเงิน/การธนาคาร
    สาขาอาชีพรอง : เจ้าหน้าที่การเงิน
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : การเงิน-บัญชี

เงินเดือนที่ต้องการ :

19,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร ( ดอนเมือง, หลักสี่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 26 ปี
ส่วนสูง : 168 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 51 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต สาขาวิชา : การบัญชี
วุฒิ : ปริญญาตรี
ปีการศึกษาที่จบ : 2553 เกรดเฉลี่ย : 3.56
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : โรงเรียนบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา สาขาวิชา : การบัญชี
วุฒิ : อนุปริญญา
ปีการศึกษาที่จบ : 2550 เกรดเฉลี่ย : 3.58
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

กันยายน 2556

ถึง

กุมภาพันธ์ 2557

บริษัท :

บริษัท เอกอนันตชัย จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

96 ถนนเทิดราชัน ซอย 21 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่บัญชี

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  1.ตั้งหนี้ต้นทุน
  2.บันทึกต้นทุน
  3.ทำจ่ายค่าใช้จ่ายประจำ
  5.รับวางบิล , ทำจ่ายSup
  6.บันทึกภาษี ทำเอกสารนำส่งภาษี
  7.กระทบยอด Bank
  การเงิน
  1.แพลนวางบิล
  2.บันทึก ตัด AP
  3.ตามหนี้ลูกค้า

ระยะเวลา :

มกราคม 2556

ถึง

สิงหาคม 2556

บริษัท :

บริษัท ซีพี รีเทลลิ้ง จำกัด (CPR)

ที่อยู่ติดต่อ :

159/30 ม.3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่บัญชี

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  1. บัญชีทั่วไป (GL) ด้านจ่าย (โปรแกรมบัญชี SAP)
  - ตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายของบริษัททั้งหมด
  -ตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายของ 7-11 และ non 7-11 (ค่าขนส่ง งานติดตั้ง งานซ่อม )
  - ทำจ่ายค่าใช้จ่าย
  - ทำเอกสารแฟรนไชส์
  - ตรวจเอกสารงานตรวจร้าน
  - ตรวจเอกสารด้านเจ้าหนี้พร้อมดึงภาษีซื้อ

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2553

ถึง

ธันวาคม 2555

บริษัท :

บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

3522 ถนนลาดพร้าว แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่บัญชี

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  1.นำส่งภาษีประจำเดือน
  2.เช็คสต๊อก ทำต้นทุนขาย
  3.ทำ cash Flow
  4.ทำเอกสารรับ -จ่าย
  5. รับจ่ายเช็ค
  6.ปิดงบการเงิน ด้วยโปรแกรมบัญชี My Account
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

กันยายน 2552

ถึง

กันยายน 2552

สถาบันอบรม :

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

หลักสูตร :

บัญชีกับชีวิตประจำวัน

ระยะเวลา :

กรกฎาคม 2550

ถึง

กรกฎาคม 2550

สถาบันอบรม :

กลุ่มอชีวะศึกษา

หลักสูตร :

อบรมภาวะผู้นำเยาวชน ภาคใต้

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

-

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

-

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
60 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
55 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

พอใช้

เขียน

ดีมาก

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  1.เล่นบาสเกตบอล

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  1. คณะกรรมการนักศึกษา ตั้งแต่ ปี 2547 - 2550
  2 .เด็กดีศรีสงขลา ปี 2550
  3.ได้รับเลือกเข้าโครงการแกนนำนักเรียน นักศึกษาต่อต้านยาเสพติด ภาคใต้ตอนล่าง
  4.รางวัลคนดีศรี Rbac ปี 2553
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...