ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : บัญชี
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : บัญชี
    สาขาอาชีพรอง : ธุรการบัญชี
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : พนักงานบัญชี
2. สาขาอาชีพหลัก : บัญชี
    สาขาอาชีพรอง : พนักงานบัญชี
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : พนักงานบัญชี
3. สาขาอาชีพหลัก : บัญชี
    สาขาอาชีพรอง : พนักงานบัญชี
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : พนักงานบัญชี

เงินเดือนที่ต้องการ :

16,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

นครปฐม

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 23 ปี
ส่วนสูง : 153 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 53 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยธนบุรี สาขาวิชา : การบัญชี
วุฒิ : ปริญญาตรี
ปีการศึกษาที่จบ : 2554 เกรดเฉลี่ย : 3.59
ระดับการศึกษา : ปวช.
สถาบัน : โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครู สาขาวิชา : การบัญชี
วุฒิ : ปวช
ปีการศึกษาที่จบ : 2549 เกรดเฉลี่ย : 3.19
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

ธันวาคม 2555

ถึง

ตุลาคม 2556

บริษัท :

บริษัท เอ็มเดคอินเตอร์เนชั่นแนล(1991) จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

1/33 หมู่ที่ 7 ซ.สินประสงค์ ถ.เพชรเกษม 122 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

ตำแหน่ง :

พนักงานบัญชี

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  เปิดบิลขายสินค้า-วางบิล, ตัดชำระหนี้ , four cache,บันทึกบัญชีในโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

ระยะเวลา :

สิงหาคม 2554

ถึง

พฤศจิกายน 2555

บริษัท :

บจก.บุณณดา เอ็นจิเนีย

ที่อยู่ติดต่อ :

62/81 ม.1 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม.10160

ตำแหน่ง :

พนักงานบัญชี

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  บัญชีด้านจ่าย เช่น เจ้าหนี้ เงินสดย่อย ภาษี ภ.พ.30 ภ.ง.ด.3,53
  บันทึกบัญชีในโปรแกรม
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

กรกฎาคม 2552

ถึง

กรกฎาคม 2552

สถาบันอบรม :

มหาวิทยาลัยธนบุรี

หลักสูตร :

บัญชีที่ใช้ในประจำวัน+เศษฐกิจพอเพียง

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

-

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
40 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
40 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

พอใช้

เขียน

ดีมาก

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  จัดเก็บเอกสารและคีย์ข้อมูลเบี้องต้นในโปรแกรม Microsoft Office สำหรับเนี้องานเกี่ยวกับบัญชี ด้านต่างๆ ได้

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...