ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : ช่างอื่นๆ
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : ช่างอื่นๆ
    สาขาอาชีพรอง : ช่างยนต์
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ช่างเทคนิก
2. สาขาอาชีพหลัก : วิศวกรการผลิต/สายงานการผลิต/ควบคุม - ประกันคุณภาพ/โรงงาน
    สาขาอาชีพรอง : เจ้าหน้าที่ประสานงานผลิต
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ประสานงานผลิต
3. สาขาอาชีพหลัก : ช่างอื่นๆ
    สาขาอาชีพรอง : ช่างซ่อมบำรุงนอกสถานที่
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : สำรวจวิจัย

เงินเดือนที่ต้องการ :

13,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร ( ลาดกระบัง)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 26 ปี
ส่วนสูง : 167 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 91 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : เทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา สาขาวิชา : ช่างเทคนิกยายนต์
วุฒิ : ปวส.ช่างเทคนิกยานยนต์
ปีการศึกษาที่จบ : 2551 เกรดเฉลี่ย : 2.38
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
สถาบัน : สาขาวิชา :
วุฒิ :
ปีการศึกษาที่จบ : 0 เกรดเฉลี่ย :
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มกราคม 2556

ถึง

กรกฏาคม 2556

บริษัท :

บริษัท เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

ชั้น7 อาคาร ซิตี้ลิงค์ ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพ 10400

ตำแหน่ง :

ช่างเทคนิค ซ่อมฉุกเฉิน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ตรวจเช็ค ไห้บริการ ลูกค้า นอกสถานที่ หน่วยเครื่อนที่เร็ว และ ปรสานงานดำเนินการส่งต่อ ทีม สนับสนุน ที่เข้าช้วยบริการ

ระยะเวลา :

มกราคม 2551

ถึง

มกราคม 2555

บริษัท :

หจก.รัฐพลมอเตอร์

ที่อยู่ติดต่อ :

ตำบลในเมื่อง อำเภอเมื่อง จังหวัดนครราชสีมา

ตำแหน่ง :

ช่างเทคนิก

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ปรับเช็คเครื่องยนต์ปรับจูนเครื่องยนต์ อะไหล่ เครื่องยนต์ และ ตัวถัง
  ตรวจเช็คระบบการทำงาน
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

กันยายน 2556

ถึง

กันยายน 2556

สถาบันอบรม :

bmw thailand

หลักสูตร :

เทคโนโลยียานยนต์ สมัยใหม่ bmw

ระยะเวลา :

สิงหาคม 2556

ถึง

สิงหาคม 2556

สถาบันอบรม :

เทคโนโลยียายยนต์ โตโยต้า

หลักสูตร :

เทคโนโลยียานยนต์ สมัยใหม่ ระบบ ไฮบริด

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2556

ถึง

กรกฎาคม 2556

สถาบันอบรม :

zubaru thailand

หลักสูตร :

ข้อมูลเทคนิค เกียวกับตัวรถยนต์

ระยะเวลา :

มกราคม 2551

ถึง

กุมภาพันธ์ 2551

สถาบันอบรม :

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 5

หลักสูตร :

ช่างเคื่องประบอากส ในรถยนต์

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
20 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
5 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ลาว

ฟัง

ดี

พอใช้

ดี

พูด

ดี

พอใช้

ดี

อ่าน

ดี

พอใช้

พอใช้

เขียน

ดี

พอใช้

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  เล่นกีฬา พุต บอล ร้องเพลง เล่นกีต้าได้ ใช้คอมฟิวเตอร์ได้ ดี

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  ตัวแทนสถาบันแข่งขัน ด้านฝีมือช่าง ผลงานด้านช่างต่างๆ
  สามารถ ตรวจเช็ค วิเครอะปัญหา ตรวจซ่อม และส่งต่อแจ้งปัญหาอาการ
  ที่ตรวจพบเพือดำเนินการต่อได้ อย่างดีเยัยม ด้าน ยานยนต์ และเทคโนโลยี สมัยใหม่
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...