ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : บุคคล/ฝึกอบรม
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : บุคคล/ฝึกอบรม
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล,เจ้าหน้าที่สรรหา

เงินเดือนที่ต้องการ :

14,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร ( ดอนเมือง, หลักสี่ บางเขน, สายไหม คันนายาว ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง จตุจักร)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 28 ปี
ส่วนสูง : 168 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 67 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : ม.ราชภัฏจันเกษม สาขาวิชา : จิตวิทยาและการแนะแนว
วุฒิ : ปริญญาตรี
ปีการศึกษาที่จบ : 2551 เกรดเฉลี่ย : 2.40
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2553

ถึง

มิถุนายน 2554

บริษัท :

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์คอร์ป จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

เลขที่ 2 ซ.โพธิ์แก้ว 3 ถ.โพธิ์แก้ว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่บุคคลสรรหา

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - สรรหาพนักงาน ทั้งระบบ
  - คิดค่าล่วงเวลาให้กับพนักงาน
  - ดูแลกโระเบียบของพนักงาน
  - ปฐมนิเทศพนักงานใหม่เบื้องต้น
  - ส่งข้อมูลประกันสังคม ผ่านทาง ระบบอิเล็กทรอนิกส์
  - จัดทำสถิติการ ขาด ลา มาสาย ของพนักงาน จำนวน 200 คน
  โดยใช้โปรแกรม Tiger Soft
  - อื่นตามที่ได้รับมอบมหมาย

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2552

ถึง

เมษายน 2553

บริษัท :

ที.ซี.ฟาร์มา-เคม จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

488 ซ.รัชดา 44 ถ.พหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขต จตุจักร

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  เช็คการทำงานของพนักงานโดยใช้โปรแกรม Scan นิ้วมือ สรรหาบุคลากรสัมภาษณ์เบื้องต้น ดูแลสวัสดิการพนักงาน ในส่วนการเบิกค่ารักษาพยาบาลประกันอบัติเหตุ,การทำเรื่องเบิกจ่าย กับประกันสังคม
  ติดต่อราชการ เช่นการทำเรื่อง กรรมการในสถานประกอบกิจการและติดต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงาน,ดำเนินเรื่องทำบัตรให้แก่แรงงานต่างด้าวทั้งในเขต กทม. และต่างจังหวัด ดูแลเรื่องเงินเดือนพนักงาน จัดทำใบลา เอกสารรับรองเงินเดือน ใบเตือน สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล, และเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงาน และติดตามผลการทำงานของพนักงาน
  เพื่อรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2551

ถึง

เมษายน 2552

บริษัท :

Taywin

ที่อยู่ติดต่อ :

55/5 อาคารเทวินทร์ ถนนวภาวดีรังสิต ซอย ยาสูบ 1 แขวง จอมพล เขต จตุจักร

ตำแหน่ง :

เจ้าหนาที่ฝ่ายบุคคล

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ทำสถิติประจำเดือนพนักงาน สรรหาพนักงานทั้หมดของบริษัท ติดต่ออราชการ
  ทำประกันสังคม(แจ้งเข้า-แจ้งออก) อบรมพนักงานเข้าใหม่
  ทำบัตรพนักงาน จัดทำประวัติพนักงาน
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

มีนาคม 2554

ถึง

มีนาคม 2554

สถาบันอบรม :

สวัสดิการคุ้มครองแรงงาน

หลักสูตร :

คณะกรรมการในสถานประกอบกิจการ

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2552

ถึง

0

สถาบันอบรม :

สมาคมทรัพยากรแห่งประเทศไทย

หลักสูตร :

การสั่งงานและการจัดเก็บเอกสารสำหรับหัวหน้างา

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
35 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
30 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

พอใช้

เขียน

ดีมาก

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรม PayDay
  Tima manager , Word,powerpoint
  photoshop Excel Internet Outlook โปรแกรม Tiger Soft

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...