ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : งานด้านภาษา/อักษรศาสตร์/นักเขียน/บรรณาธิการ
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : งานด้านภาษา/อักษรศาสตร์/นักเขียน/บรรณาธิการ
    สาขาอาชีพรอง : เจ้าหน้าที่แปลเอกสาร
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : แปลภาษาญี่ปุ่น
2. สาขาอาชีพหลัก : การตลาดเว็บไซต์/สื่อออนไลน์ Website/Online media marketing
    สาขาอาชีพรอง : เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูลผ่านระบบออนไลน์
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : อัพเดทสื่อออนไลน์ หรือแปลภาษา
3. สาขาอาชีพหลัก : งานด้านภาษา/อักษรศาสตร์/นักเขียน/บรรณาธิการ
    สาขาอาชีพรอง : ล่าม
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ล่ามแปลภาษาญี่ปุุ่น

เงินเดือนที่ต้องการ :

15,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร (ทุกเขตพื้นที่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 24 ปี
ส่วนสูง : 159 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 60 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร สาขาวิชา : ภาษาญี่ปุ่น
วุฒิ : ปริญญาตรี
ปีการศึกษาที่จบ : 2554 เกรดเฉลี่ย : 2.78
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
สถาบัน : สาขาวิชา :
วุฒิ :
ปีการศึกษาที่จบ : 0 เกรดเฉลี่ย :
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

กรกฏาคม 2553

ถึง

สิงหาคม 2555

บริษัท :

ซากุระคิส จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

40/1-3 สุขุมวิท 3, ถนนสุขุมวิท, แขวงคลองเตยเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110

ตำแหน่ง :

ดูแลเว็บไซต์

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - ออกแบบและดำเนินการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์คลื่นวิทยุไทย-ญี่ปุ่น และกิจกรรมต่างๆภายในคลื่นวิทยุบนหน้าเว็บไซต์ เฟสบุค ทวิสเตอร์
  - แปลข้อมูล, ค้นหา เนื้อหาต่างๆภายในเว็บไซต์
  - ออกแบบกิจกรรมเล่นเกมส์ชิงรางวัลต่างๆภายในคลื่นวิทยุ
  - เข้าร่วมเป็นสื่อมวลชนในงานกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น
  -Press Conference Aucifer 10th Anniversary Live in Bangkok 2010
  -Press Conference Ryuichi Kawamura One Night Charity Concert 2011
  -Press Conference Yamashita Tomohisa Live in Bangkok
  -Press Conference Take Action in Thailand การแข่งขันฟุตบอลการกุศล
  - ร่วมผลิตและออกแบบรายการที่ออนแอร์ภายในคลื่นวิทยุ

อบรม สัมนา :
โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

-

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

-

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

japannese

ฟัง

ดี

พอใช้

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

ดี

อ่าน

ดีมาก

ดี

ดี

เขียน

ดีมาก

พอใช้

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  โปรแกรม Microsoft Word,Power Point,Adobe Photoshop /โปรแกรมตัดต่อเสียง Wab Lab/สร้างเว็บไซต์พื้นฐานจากโปรแกรม Dream Weaver,Joomla/Wordpress/Blog Exteen

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  - JTB; Brother & Sister Program 2010, Bangkok, Thailand ดูแลนำเที่ยวนักเรียนมัธยมต้นชาวญี่ปุ่น

  - Volunteer guide โปรแกรมไกด์อาสาของโรงเรียนสาธิต มศว
  ดูแลนำเที่ยวนักเรียนประถมชาวญี่ปุ่น

  -International Street Show in Bangkok 2010, Bangkok, Thailand ล่ามและสต๊าฟดูแลนักแสดงชาวญี่ปุ่น

  -Kobe-ya shokuhin kogyo co.,LTD.; Kobe-ya Food Exhibition 2011 ล่ามประจำบูธขายของ

  - Private Guide Bangkok, Thailand ดูแลและพาคนญี่ปุ่นเที่ยวตามรอยภาพยนตร์

  • แปลนิทานญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย
  • สอนพิเศษภาษาญี่ปุ่น
  • แปลนิตยสาร Popteen เดือนธันวาคม 2010 - เมษายน 2011
  • เป็นพี่เลี้ยงเด็กช่วงปิดเทอม
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...