ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : งาน Part Time/นักศึกษาฝึกงาน/พนักงานชั่วคราว
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : งาน Part Time/นักศึกษาฝึกงาน/พนักงานชั่วคราว
    สาขาอาชีพรอง : พนักงานประจำร้าน
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : งานพาร์ทไทม์ทุกประเภท แคชเชียร์ คอมพิวเตอร์ งานบริการ งานเอกสาร
2. สาขาอาชีพหลัก : คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ / Web Master / Web Designer
    สาขาอาชีพรอง : พนักงานคอมพิวเตอร์
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : พิมพ์เอกสาร microsoft office และ IT
3. สาขาอาชีพหลัก : การขาย/ส่งเสริมการขาย
    สาขาอาชีพรอง : พนักงานขาย
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : พนักงานประจำร้าน

เงินเดือนที่ต้องการ :

6,500 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร (ทุกเขตพื้นที่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 23 ปี
ส่วนสูง : 145 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 36 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
วุฒิ : กำลังศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ : 2556 เกรดเฉลี่ย : 2.31
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สาขาวิชา : วิทนาศาสตร์ คณิตศาสตร์
วุฒิ : ม.6
ปีการศึกษาที่จบ : 2551 เกรดเฉลี่ย : 2.49
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

พฤศจิกายน 2555

ถึง

มกราคม 2556

บริษัท :

โรงพยาบาลห้วยพลู

ที่อยู่ติดต่อ :

111 หมู่ 1 ตำบลห้วยพลุ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ตำแหน่ง :

นักศึกษาฝึกงาน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  1. ช่วยดูแลระบบคอมพิวเตอร์ภายในโรงพยาบาล
  2. พิมพ์งาน
  3. เดินเอกสาร ถ่ายเอกสาร
  4. ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
  5. จัดบอร์ด
  6. ช่วยกิจกรรมภายในโณงพยาบาล
อบรม สัมนา :
โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

-

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

-

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
50 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
30 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

ดีมาก

พูด

ดีมาก

ดี

อ่าน

ดีมาก

ดีมาก

เขียน

ดีมาก

ดีมาก

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  ด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี และซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ได้

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  เคยมีประสบการณ์การฝึกงานในโรงพยาบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องเจอผู้คนมากมาย จึงสามารถทำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...