ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ / Web Master / Web Designer
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
Employer Tools
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ / Web Master / Web Designer
    สาขาอาชีพรอง : IT - Production Support Manager
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : IT
2. สาขาอาชีพหลัก : คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ / Web Master / Web Designer
    สาขาอาชีพรอง : พนักงานพัฒนาโปรแกรม
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : Programmer
3. สาขาอาชีพหลัก : คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ / Web Master / Web Designer
    สาขาอาชีพรอง : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Audit)
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : System analysis

เงินเดือนที่ต้องการ :

35,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร (ทุกเขตพื้นที่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 35 ปี
ส่วนสูง : 160 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 55 กิโลกรัม
สถานภาพ : สมรส
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
วุฒิ : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
ปีการศึกษาที่จบ : 2555 เกรดเฉลี่ย : 3.05
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สาขาวิชา : การตลาด
วุฒิ : ศิลปศาสตร์บัณฑิต
ปีการศึกษาที่จบ : 2540 เกรดเฉลี่ย : 2.54
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2556

ถึง

พฤศจิกายน 2556

บริษัท :

ทนาอาหาร และเครื่องดื่ม จำกัด (ร้านอาหารญี่ปุ่น FUJI)

ที่อยู่ติดต่อ :

990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 28 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ตำแหน่ง :

Senior Programmer

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - วิเคราะห์ระบบ
  - เขียนโปรแกรม ด้วย Delphi 7
  - จัดทำระบบ Backup and Recovery
  - ดูแลระบบ Finger scan และเชื่อมข้อมูลกับระบบเข้าออกงานทุกสาขา
  - Maintain and Support by request
  - จัด Training เมื่อมีการนำ Software ใหม่มาใช้

ระยะเวลา :

สิงหาคม 2547

ถึง

สิงหาคม 2555

บริษัท :

ไทย-ลิงค์ เทรดดิ้ง จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

1249/148 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 17,18 ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ตำแหน่ง :

โปรแกรมเมอร์

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - วิเคราะห์ระบบ
  - เขียนโปรแกรม
  - ดูแล server และ Client (50 Client)
  - ดูแลระบบ Video Conference ผ่าน ISDN
  - ดูแล IP Phone และ Firewall
  - ดูแลระบบ Mail ของบริษัท
  - จัดทำระบบ Backup and Recovery
  - ดูแลระบบ Finger scan และเชื่อมข้อมูลกับระบบ Payroll
  - Maintain and Support by request
  - ร่างนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยและลิขสิทธิ์
  - จัดซื้อ Hardware and software
  - จัด Training เมื่อมีการนำ Software ใหม่มาใช้

ระยะเวลา :

สิงหาคม 2545

ถึง

สิงหาคม 2547

บริษัท :

บริษัท ยาณภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ติดต่อ :

กิ่งแก้ว บางพลี

ตำแหน่ง :

โปรแกรมเมอร์

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - วิเคราะห์ระบบ
  - เขียนโปรแกรม
  - ดูแลระบบ Mail ของบริษัท
  - จัดทำระบบ Backup and Recovery
  - Maintain and Support by request
  - จัดซื้อ Hardware and software
  - ควบคุมงานให้เป็นไปตาม Work flow ของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมา

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2544

ถึง

สิงหาคม 2545

บริษัท :

โรงเรียนแสงทองโทรทัศน์

ที่อยู่ติดต่อ :

ดาวคนอง

ตำแหน่ง :

โปรแกรมเมอร์

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - วิเคราะห์ระบบ
  - เขียนโปรแกรมเก็บเงินค่าศึกษา
  - เขียน Code ควบคุมป้ายไฟวิ่ง หน้าโรงเรียน
  - ดูแลระบบวงจรปิด และ Conference
  - จัดทำ Website และดูแล Host
  - ดูแลระบบ Mail
  - จัดทำตาราง Backup and Recovery
  - สอนคอมพิวเตอร์
  - สอน Network
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

สิงหาคม 2555

ถึง

ธันวาคม 2555

สถาบันอบรม :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หลักสูตร :

Oracle (และสอบ certificate)

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2542

ถึง

ตุลาคม 2542

สถาบันอบรม :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หลักสูตร :

นักเขียนโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ตและเว็บ (Java)

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
40 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
40 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

ดีมาก

พูด

ดีมาก

ดีมาก

อ่าน

ดีมาก

ดีมาก

เขียน

ดีมาก

ดีมาก

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างเชี่ยวชาญ
  มีความเป็นผู้นำสูง
  มีทักษะการพูดในที่สาธารณะที่ดี
  เป็นนักกีฬาแบดมินตันของสถาบัน และอีกหลายๆ ชมรม เช่น Feebus (ฟีบัส), Fighter

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  รองประธาน ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  ผู้ควบคุมนักกีฬาของสีแสด
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...