ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ / Web Master / Web Designer
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ / Web Master / Web Designer
    สาขาอาชีพรอง : พนักงานคอมพิวเตอร์
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ประกอบคอม ซ๋อมคอม Web Master สืบค้นข้อมูล
2. สาขาอาชีพหลัก : คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ / Web Master / Web Designer
    สาขาอาชีพรอง : พนักงาน IT
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
3. สาขาอาชีพหลัก : คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ / Web Master / Web Designer
    สาขาอาชีพรอง : IT Support
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

12,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

สมุทรปราการ

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 23 ปี
ส่วนสูง : 160 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 55 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : โรงเรียนเอกวิทย์อ่อนนุชบริหารธุรกิจ สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปีการศึกษาที่จบ : 2555 เกรดเฉลี่ย : 3.32
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า สาขาวิชา : อังกฤษ-จีน
วุฒิ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีการศึกษาที่จบ : 2553 เกรดเฉลี่ย : 1.52
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

กรกฏาคม 2555

ถึง

กรกฏาคม 2556

บริษัท :

วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ

ที่อยู่ติดต่อ :

เลขที่ 5 ซอยลาดกระบัง 34/1 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โทร. 02-327-2992-4 โทรสาร. 02-327-2995

ตำแหน่ง :

ครูผู้ช่วย IT Support,ครูคอม

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ดูแลห้อง Computer ของวิทยาลัย Support งานด้านคอมพิวเตอร์ ของวิทยาลัย
อบรม สัมนา :
โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

-

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

-

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
65 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
40 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดี

พอใช้

อ่าน

ดี

ดี

เขียน

ดี

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  เหรียญทองแดง การแข่งขันประกอบคอมพิวเตอร์ , ลงโปรแกรม

  หว่ยนงานอาชีวะศึกษา
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...