ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป/คีย์ข้อมูล
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป/คีย์ข้อมูล
    สาขาอาชีพรอง : พนักงานบันทึกข้อมูล
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ธุรการ
2. สาขาอาชีพหลัก : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์/รับโทรศัพท์/ประสานงาน Customer Service/Support/PR
    สาขาอาชีพรอง : พนักงานลูกค้าสัมพันธ์
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ลูกค้าสัมพันธ์
3. สาขาอาชีพหลัก : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์/รับโทรศัพท์/ประสานงาน Customer Service/Support/PR
    สาขาอาชีพรอง : พนักงานต้อนรับ
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : พนักงานต้อนรับ

เงินเดือนที่ต้องการ :

13,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

สมุทรปราการ

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 31 ปี
ส่วนสูง : 167 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 53 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : รอการเกณฑ์ทหาร

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สาขาวิชา : ฟิสิกส์
วุฒิ : ปริญญาตรี
ปีการศึกษาที่จบ : 2547 เกรดเฉลี่ย : 2.11
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
สถาบัน : สาขาวิชา :
วุฒิ :
ปีการศึกษาที่จบ : 0 เกรดเฉลี่ย :
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มกราคม 2555

ถึง

ธันวาคม 2555

บริษัท :

โรงพยาบาลปิยมินทร์

ที่อยู่ติดต่อ :

35/2 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่เวชระเบียน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ทำประวัติคนไข้ใหม่ ค้นหาประวัติคนไข้

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2554

ถึง

ธันวาคม 2554

บริษัท :

โรงพยาบาลนวนครการแพทย์

ที่อยู่ติดต่อ :

46 หมู่ 13 พหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่เวชระเบียน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ทำประวัติคนไข้ใหม่ ค้นหาประวัติคนไข้
อบรม สัมนา :
โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

-

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

-

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษา :

ฟัง

ดีมาก

ดีมาก

พูด

ดีมาก

ดีมาก

อ่าน

ดีมาก

ดีมาก

เขียน

ดีมาก

ดีมาก

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...