ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป/คีย์ข้อมูล
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป/คีย์ข้อมูล
    สาขาอาชีพรอง : พนักงานบันทึกข้อมูล
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ประสานงานทั่วไป
2. สาขาอาชีพหลัก : การเงิน/การธนาคาร
    สาขาอาชีพรอง : ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ผู้ช่วย
3. สาขาอาชีพหลัก : คลังสินค้า/Logistic Warehouse/Logistic
    สาขาอาชีพรอง : หัวหน้าหน่วยคลังสินค้า
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : หัวหน้า

เงินเดือนที่ต้องการ :

ไม่ระบุ

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร ( บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 32 ปี
ส่วนสูง : 155 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 60 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิชา :
วุฒิ :
ปีการศึกษาที่จบ : 2555 เกรดเฉลี่ย :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิชา :
วุฒิ :
ปีการศึกษาที่จบ : 0 เกรดเฉลี่ย :
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มกราคม 2547

ถึง

กรกฏาคม 2556

บริษัท :

โรงเรียนบ้านบางกะปิ

ที่อยู่ติดต่อ :

93 ถนนนวมินทร์ คลองจั่น บางกะปิ

ตำแหน่ง :

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

    รายละเอียดการทำงาน :

    ฎีกาเบิกเงินงบประมาณ,นอกงบประมาณ สวัสดิการรักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร,บัญชีต่าง ๆ
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2556

ถึง

มิถุนายน 2556

สถาบันอบรม :

กองพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

หลักสูตร :

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
60 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
60 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดีมาก

พอใช้

    ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

    โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
    [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...