ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป/คีย์ข้อมูล
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป/คีย์ข้อมูล
    สาขาอาชีพรอง : เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ธุรการคีย์ข้อมูล
2. สาขาอาชีพหลัก : การเงิน/การธนาคาร
    สาขาอาชีพรอง : เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ธุรการ
3. สาขาอาชีพหลัก : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป/คีย์ข้อมูล
    สาขาอาชีพรอง : เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : คีย์ข้อมูล

เงินเดือนที่ต้องการ :

12,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 30 ปี
ส่วนสูง : 156 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 60 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคพณิชยการสันตพล สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วุฒิ : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปีการศึกษาที่จบ : 2544 เกรดเฉลี่ย : 3.3
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
สถาบัน : สาขาวิชา :
วุฒิ :
ปีการศึกษาที่จบ : 0 เกรดเฉลี่ย :
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

กรกฏาคม 2554

ถึง

พฤษภาคม 2556

บริษัท :

โค้วยู่ฮะอีซูซุเซลล์จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

320 ถ.ร่มเกล้า

ตำแหน่ง :

ธุรการข้อมูล ( ส่วนกลาง )

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ดูแลลูกค้าเครดิต ทำเล่มซื้อเล่มขายทำจ่าย ติดตามทวงหนี้ตามกำหนดของบริษัท / นำเช็คเข้าธนาคาร /บันทึกประวัติของลูกค้า / การขาดลามาสายของพนักงานในศูนย์บริการ / คีย์ทะเบียนรถของลูกค้า / เพิ่มรายชื่อพนักงาน / สรุปรายงาน ค่าแรง ค่าอะไหร่จาก AS400

ระยะเวลา :

กรกฏาคม 2544

ถึง

กุมภาพันธ์ 2554

บริษัท :

พอลลิน่าเน็ตเวิร์ค

ที่อยู่ติดต่อ :

3 ถนนลาดพร้าว

ตำแหน่ง :

แคชเชียร์

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  เก็บเงินลูกค้า
อบรม สัมนา :
โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

-

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

-

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษา :

ฟัง

ดีมาก

ดีมาก

พูด

ดีมาก

ดีมาก

อ่าน

ดีมาก

ดีมาก

เขียน

ดีมาก

ดีมาก

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...