ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป/คีย์ข้อมูล
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป/คีย์ข้อมูล
    สาขาอาชีพรอง : เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ทั่วไป
2. สาขาอาชีพหลัก : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป/คีย์ข้อมูล
    สาขาอาชีพรอง : พนักงานธุรการประสานงานทั่วไป
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ทั่วไป
3. สาขาอาชีพหลัก : เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
    สาขาอาชีพรอง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ทรัพยากรบุคคบ

เงินเดือนที่ต้องการ :

9,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

ลำปาง

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 23 ปี
ส่วนสูง : 180 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 60 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์
วุฒิ : ศิลปศาสตรบัณฑิต
ปีการศึกษาที่จบ : 2556 เกรดเฉลี่ย : 2.42
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : โรงเรียนลำปางกัลยาณี สาขาวิชา : อังกิด-สังคม
วุฒิ :
ปีการศึกษาที่จบ : 2551 เกรดเฉลี่ย : 2.00
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

กรกฏาคม 2556

ถึง

สิงหาคม 2556

บริษัท :

แมนเทค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

ที่อยู่ 100 ชั้น 9 อาคารสาธรนครทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

ตำแหน่ง :

PC Sumsung

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  แนะนำสินค้า อาทิเช่น ตู้เย็น โทรทัศน์ แอร์ ตู้เย้น เป็นต้น

ระยะเวลา :

กันยายน 2555

ถึง

พฤศจิกายน 2555

บริษัท :

Mamaison

ที่อยู่ติดต่อ :

จ.ลำปาง

ตำแหน่ง :

PR

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ตอนรับลูกค้า และอื่นๆ

ระยะเวลา :

มีนาคม 2555

ถึง

สิงหาคม 2555

บริษัท :

Coffe Plus

ที่อยู่ติดต่อ :

จ.ลำปาง

ตำแหน่ง :

ทั่วไป

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ชงกาแฟ เสริฟ ทั่วไป
อบรม สัมนา :
โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
44 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
33 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

ดี

พูด

ดีมาก

ดี

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดีมาก

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  แบตมินตัน

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...