ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : คลังสินค้า/Logistic Warehouse/Logistic
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : คลังสินค้า/Logistic Warehouse/Logistic
    สาขาอาชีพรอง : เจ้าหน้าที่สต็อก
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : พนักงานคลังสินค้า,ธุรการทั่วไป,พนักงานบันทึกข้อมูล

เงินเดือนที่ต้องการ :

13,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร ( บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 25 ปี
ส่วนสูง : 170 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 76 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : โรงเรียนสารสาสน์บริหารธุรกิจกนกอนุสรณ์ สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วุฒิ : ปวส.
ปีการศึกษาที่จบ : 2554 เกรดเฉลี่ย : 2.59
ระดับการศึกษา : ปวช.
สถาบัน : โรงเรียนสารสาสน์บริหารธุรกิจกนกอนุสรณ์ สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วุฒิ : ปวช.
ปีการศึกษาที่จบ : 2552 เกรดเฉลี่ย : 2.54
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

กรกฏาคม 2555

ถึง

ตุลาคม 2555

บริษัท :

ACER COMPUTER CO., LTD.

ที่อยู่ติดต่อ :

ถนนพระราม 3 ช่องนนทรี กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง :

Warehouse & Office

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  เช็คของที่เข้ามาส่ง
  เก็บของที่สั่งซื้อ เคลม และซ่อมให้อยู่ตามพื้นที่
  ช่วยจัดอุปกรณ์คอมต่างๆ ตามใบเบิกของช่าง หรือ สาขา
  และอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2554

ถึง

มกราคม 2555

บริษัท :

Quantium Solutions (Thailand)Co.,Ltd.

ที่อยู่ติดต่อ :

181 อาคาร AIB ชั้น 1 ห้อง Mailroom ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ตำแหน่ง :

Qc Nominee

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  เข้าพื้นที่ตามตึกต่าง ๆ ของ AIA (กรุงเทพฯ) ห้อง Mailroom
  ตรวจสอบเอกสารที่อยู่ใน Box ของหน่วยตัวแทน
  รับฟังแก้ไขปัญหาที่เกิดหรือที่น่าจะเกิด
  สร้างตารางการเข้าเยี่ยมแต่ละตึกให้ครบตามประเด็น
  สรุปผลยอดจำนวนที่ผิดแต่ละตึกและปัญหาที่ควรแก้ไขทุกเดือน

ระยะเวลา :

กันยายน 2553

ถึง

พฤศจิกายน 2553

บริษัท :

บริษัท กิ้มหยูเส็งค้ากระจก จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

41/8 ซ. 59 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

ตำแหน่ง :

Checkers

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ดูรายการที่ส่งเข้า - ออกให้ถูกต้องตามรายการที่สั่ง
  บันทึกการจัดของว่าตรงตามรายการหรือไม่
  เพื่อตรวจสอบการทุจริตของคลังสินค้า และ ขนส่ง

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2551

ถึง

กุมภาพันธ์ 2553

บริษัท :

P.P.Shipping & Moving Transport LTD.,PART.

ที่อยู่ติดต่อ :

ุ65/237 อาคารเอื้ออมรสุข ชั้น9 ถนนพระราม 3 ซอย 75 แขวงข่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

ตำแหน่ง :

Messenger

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ขี่มอไซค์รับ - ส่งเอกสาร
  นำเช็กเข้าธนาคาร เบิกเงินสด
  เตรียมเอกสารต่าง ๆ นอกท่าเรือให้หมด
  พิมพ์ใบส่งของและผลิตที่นำเข้า
  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลา :

กรกฏาคม 2551

ถึง

กันยายน 2551

บริษัท :

ดั๊บเบิ้ล เอ บุ๊ค ทาวเวอร์

ที่อยู่ติดต่อ :

122 ซอยสาทร 12 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ตำแหน่ง :

Part Time

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ประจำชั้นหนังสือตามชั้นต่าง ๆ
  จัดเรียงหนังสือตามหมวดหมู่
  บริการตอนรับลูกค้าที่มาใช้บริการ
  ห่อปกหนังสอให้ลูกค้า
  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลา :

มีนาคม 2551

ถึง

มิถุนายน 2551

บริษัท :

7-Eleven

ที่อยู่ติดต่อ :

(ประจำสาขาที่)จันทน์ 16 แยก 6 เขตสาทร แขวงทุ่งวัดดอน กรุงเทพฯ 10120

ตำแหน่ง :

Part Time

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  จัดเรียงสินค้าภายในร้าน
  ยืนเคาน์เตอร์
  จัดเรียงสต็อกหลังร้าน
  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อบรม สัมนา :
โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
12 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
12 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดี

พอใช้

พูด

ดี

พอใช้

อ่าน

ดี

พอใช้

เขียน

ดี

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  ใช้โปรแกรม Ms office

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...