ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์/รับโทรศัพท์
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์/รับโทรศัพท์
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : บริการลูกค้า / ขายสินค้าบริการ/งานที่ได้เจอลูกค้า
2. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
3. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
4. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
5. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

11,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร (ทุกเขตพื้นที่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 26 ปี
ส่วนสูง : 180 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 71 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สาขาวิชา : บริหารการจัดการ
วุฒิ : ปริญญาตรี
ปีการศึกษาที่จบ : 2550 เกรดเฉลี่ย : 2.22
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : สยามบริหารธุรกิจ(sbac) สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปีการศึกษาที่จบ : 2545 เกรดเฉลี่ย : 2.30
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

พฤศจิกายน 2551

ถึง

พฤษภาคม 2550

บริษัท :

ไอเอ็นจีประกันชีวิตจำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

บริษัทไอเอ็นจีประกันชีวิตจำกัด สำนักงานสยามทาวเวอร์ เบอร์โทร 022632266

ตำแหน่ง :

Financial Adviser

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน ให้คำปรึกษาวางแผนทางด้านการเงินและประกันชีวิต
  เคยทำเป็นพนักงานประจำ และปัจจุบันยังเป็นตัวแทนอิสระอยู่ มี License

ระยะเวลา :

ธันวาคม 2550

ถึง

กุมภาพันธ์ 2551

บริษัท :

ธนาคารสแตนดาสชาเตอร์

ที่อยู่ติดต่อ :

027249000

ตำแหน่ง :

Telesale

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ขายสินเชื่อ และบัตรเครดิตทางโทรศัพท์ มี License
อบรม สัมนา :
โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
35 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
40 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

พูด

ดีมาก

ดี

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดีมาก

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

  มีความรู้เรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิคต่างๆ เพราะเรียนจบชั้น ปวช.ช่างไฟฟ้ากำลัง จากวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  เคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เคยเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน ตอนจบชั้น ปวส.

  เคยทำงานขายอื่นๆ เช่นขายซีดี ขายเสื้อผ้า ขายของชำ ในช่วงกำลังศึกษา
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...