ไทย
ไทย
English Version

เพราะชีวิตไม่ได้มีแค่เรื่อง "งาน"
 
คุณยังไม่ได้ทำการ Log in
 

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล

 
[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
สาขาอาชีพ
บุคคล/ฝึกอบรม
สนใจสมัครงานในตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล
สถานที่ : นครราชสีมา
เงินเดือน : 20,000 บาทขึ้นไป
งานประจำ
 
 
ข้าพเจ้าไม่ประสงค์รับการสัมภาษณ์/จ้างงาน จากกลุ่มธุรกิจ นายหน้าหรือตัวแทนขายประกันชีวิต, ขายตรงแบบการตลาดชั้นเดียวหรือหลายชั้น, ธุรกิจหาสมาชิก หรือแชร์ลูกโซ่ หรือธุรกิจอื่นๆ ที่มีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกันกับที่กล่าวมาแล้วข้างต้น


     
 
ข้อมูลประวัติผู้สมัครงาน - ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 8 ตุลาคม 2553)
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด :
วันที่ 3 ตุลาคม 2521 อายุ :   32  ปี เพศ :   หญิง
น้ำหนัก :
46 ก.ก. ส่วนสูง :   160   ซม. สถานะภาพ :   สมรส
สัญชาติ :
ไทย ศาสนา :   พุทธ เกณฑ์ทหาร :   ได้รับการยกเว้น
ที่อยู่ :
[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] นครราชสีมา [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
โทรศัพท์ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
โทรศัพท์มือถือ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อีเมล์ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
ระดับการศึกษา
สถาบันการศึกษา : สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา : การจัดการทั่วไป (การเงินการธนาคาร)
ปีการศึกษาที่จบ : 2544 เกรดเฉลี่ย : 3.18
สถาบันการศึกษา : พณิชยการจรัลสนิทวงศ์ ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : วิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา : การบัญชี
ปีการศึกษาที่จบ : 2542 เกรดเฉลี่ย : 3.83
ประสบการณ์การทำงาน
ระยะเวลา : กรกฏาคม 2552  ถึง  ตุลาคม 2553
ชื่อบริษัท : นครราชสีมา ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด
ที่อยู่ติดต่อ : 999 ม. 3 ถ.มิตรภาพ ต.ใชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล
เงินเดือน : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
รายละเอียดการทำงาน : 1.จัดทำค่าจ้างเงินเดือนของพนักงาน 300 กว่าคน รวมทั้งบริษัทในเครือเมืองงาม
2. ดูแลประวัติ และอัปเดชข้อมูลของพนักงานให้เป็นปัจจุบัน
3. ติดตามงานเอกสารของค่าจ้างเงินเดือนกับแผนกอื่นๆ
4. วางแผนงาน ประชุมสรุปกับผู้บังคับบัญชา
5. จัดทำภาษี และ ประกันสังคม ยื่นทุกเดือน
6. จัดทำสรุปงานค่าจ้าง และการจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานทุกเดือน
7.รวมประชุมฝ่ายบริหารทุกเดือน
8.ดูแลอาคารสถานที่ การตรวจประเมินจาก ฮอนด้าสำนักงานใหญ่
9.ดูแลงานจัดซื้อ/จัดซ่อมทั้งบริษัท
10.ควบคุมอัตรากำลังคน รวมทั้งวางแผนงานสรรหา
11.จัดกิจกรรมของบริษัทตามแผนงานที่กำหนด
ระยะเวลา : ธันวาคม 2550  ถึง  กุมภาพันธ์ 2552
ชื่อบริษัท : บ.ทิตาราม คอนซัลแตนท์ (โรงงานไมเนอร์ แดรี่ +เอฟแอนด์เอ็น โคราช)
ที่อยู่ติดต่อ : 9/1 หมู่ 6 ต.กลางดง อ.ปากช่องจ.นครราชสีมา 30320
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
เงินเดือน : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
รายละเอียดการทำงาน : 1. สรรหาพนักงาน สัมภาษณ์ ปฐมนิเทศ ทำสัญญาจ้าง
2. ตัดข้อมูลดิบ จัดทำเงินเดือนรายวัน+รายเดือน
3. ดูแลสวัสดิการให้กับพนักงาน
4. จัดทำรายงานสถิติการมาทำงานของพนักงานทุกสัปดาห์
5. จัดทำ Report ตามที่ลูกค้าต้องการ
6. จัดทำเอกสารตั้งเบิก เดินตั้งเบิก ประสานงานกับลูกค้า
7. แจ้งเข้า-ออก พนักงาน ประสานงานกับธนาคารที่มาเปิดบัญชี
8. ช่วยเหลืองานอื่นๆ ของแผนก
ระยะเวลา : เมษายน 2550  ถึง  ตุลาคม 2550
ชื่อบริษัท : บริษัท วงศ์จร ปาร์ค โฮเต็ล จำกัด (โรงแรม วีวัน)
ที่อยู่ติดต่อ : 614/16 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง จ.นครราชสีมา 30000
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
เงินเดือน : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
รายละเอียดการทำงาน : 1. ดูแลพนักงาน 70 คน
2. วางแผนงานกับฝ่ายบริหาร และช่วยส่งเสริมงานของโรงแรม
3. ดูแลสวัสดิการให้กับพนักงาน
4. ทำงานตามนโยบายของโรงแรม
อบรม สัมนา
ระยะเวลา : กันยายน 2553  ถึง  กันยายน 2553
สถาบันอบรม : สำนักงานประกันสังคม จ.นครราชสีมา
หลักสูตร: เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (สำนักงานประกันสังคม)
ระยะเวลา : กรกฎาคม 2553  ถึง  กรกฎาคม 2553
สถาบันอบรม : กรมพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5
หลักสูตร: เทคนิคการให้คำปรึกษาลูกน้อง
ระยะเวลา : สิงหาคม 2549  ถึง  สิงหาคม 2549
สถาบันอบรม : ซัคเซสเซฟตี้ ร่วมกับ บ.เจียเม้ง
หลักสูตร: ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
ภาษา :
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา ไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ภาษา อังกฤษ พอใช้ ดี ดี
พิมพ์ดีด : ไทย  40 คำ / นาที   อังกฤษ  35 คำ / นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ รถจักรยานยนต์
ยานพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ รถจักรยานยนต์
ใบอนุญาตขับขี่ : รถยนต์
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ : 1. สามารถใช้โปรแกรม MS Office Word , Excel, Potoshop, Power point และโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป Business plus, Mastertech
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ : 1. เป็นวิทยากร และพิธีกรในงานรื่นเริงต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้น
2. เป็นนักกีฬาปิงปองของโรงเรียน
3. ออกแบบป้ายโฆษณาให้กับบริษัท
บุคคลอ้างอิง :
   
 
งาน | หางาน | สมัครงาน | โปรโมชั่น l ร่วมงานกับเรา l เกี่ยวกับเรา l แผนผังเว็บไซต์ l คู่มือการใช้งาน
มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานโปรดติดต่อ l นโยบายบริษัท l ข้อตกลงและเงื่อนไข
ติดต่อฝ่ายขาย โทร.0-2935-5550,0-2514-2255 (อัตโนมัติ 10 สาย) เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ 8:30 น. - 17:30 น.
Copyright @ 2004-2008 JOBBKK.COM All Rights Reserved..