ช่วยเหลือ

แชทกับผู้ประกอบการ

   ช่องทางการแชทกับผู้ประกอบการถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองการใช้งานตามไลฟ์สไตล์ที่รวดเร็วขึ้นในปัจจุบัน สร้างโอกาสการพูดคุยของผู้สมัครงาน และผู้ประกอบการให้เกิดการตอบสนองที่รวดเร็วทันใจ โดยผู้สมัครสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือข้อสงสัยในตำแหน่งงานได้ หากผู้ประกอบการออนไลน์อยู่ในระบบ หรือฝากข้อความไว้หากสถานะออฟไลน์ ขั้นตอนการแชทมีดังนี้
1. คลิก ข้อความ
2. คลิก ชื่อบริษัท ที่ต้องการพูดคุย(รายชื่อบริษัทเกิดจากการเลือกเก็บ หรือ ติดตามบริษัท)

13    2380   
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ :
ไม่มีประโยชน์
พอใช้ได้
มีประโยชน์
มีประโยชน์มาก
มีประโยชน์มากที่สุด