ล้างแคชและคุกกี้

วิธีการล้างค่าแคชและคุ้กกี้
Google Chrome
ลบข้อมูลบน Chrome
1. คลิกเครื่องมือ บนเบราเซอร์ของ Chrome
2. เลือก ประวัติการเข้าชม
3. คลิก ล้างข้อมูลการท่องเว็บ
4. เลือก ลบรายการต่อจากนี้ ตั้งแต่เริ่มต้น และคลิกตกลงเพื่อล้างค่า

Mozilla Firefox
ลบข้อมูลบน Mozilla Firefox
1. คลิก ประวัติ บนเบราเซอร์ของ Mozilla Firefox
2. เลือก ล้างค่าการเข้าชม
3. เลือกช่วงเวลาที่ต้องการลบ ตั้งแต่เริ่มต้น
4. คลิก ตกลง

Opera
ลบข้อมูลบน Opera
1. คลิก ประวัติการเข้าชม บนเบราเซอร์ Opera
2. เลือกเวลาที่ต้องการลบ และคลิก ลบ

Internet Explorer
ลบข้อมูลบน Internet Explorer(IE)
1. คลิก เครื่องมือ บนเบราเซอร์ IE
2. เลือก ตั้งค่าอินเตอร์เนต
3. คลิก ลบประวัติการเข้าชม
4. เลือก หัวข้อทั้งหมดที่ต้องการลบ
5..คลิก ลบ

14    1804   
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ :