การนัดสัมภาษณ์

   เมื่อผู้ประกอบการให้ความสนใจในตัวผู้สมัครงานจะมีการนัดสัมภาษณ์งานผ่านช่องทางต่างๆ ตามช่องทางดังนี้ 
                1. ผ่านช่องทางโทรศัพท์ 
                2. ผ่านระบบของทางเว็บไซต์ (นัดผ่านระบบ หรือ SMS)  

เมื่อมีการนัดสัมภาษณ์ระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านเมนูการใช้งาน "นัดสัมภาษณ์" ผู้สมัครงานต้องทำการตอบรับ หรือปฏิเสธนัดสัมภาษณ์ในวันและเวลาดังกล่าว

โดยมีขั้นตอนดังนี้
            
1. คลิก "งาน" 
            
2. คลิก "นัดสัมภาษณ์งาน"
            
3. เลือกตอบรับ หรือ ปฏิเสธนัด

หมายเหตุ เมื่อมีการตอบรับระบบจะแจ้งให้ผู้ประกอบการให้ทราบ เพื่อยืนยันการตอบรับ ควรติดต่อกับทางบริษัทเพื่อคอนเฟิร์มและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

31    4727   
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ :