iCMS

           ใบสมัครที่ผู้สมัครงานสมัครเข้ามา หรือผู้ประบกอบการเลือกเก็บ จะถูกบันทึกลงในระบบจัดการใบสมัครงาน หรือที่เรียกว่า iCMS เมื่อใบสมัครงานถูกนำเข้าสู่ระบบผู้ประกอบการสามารถเรียกนัดสัมภาษณ์ คัดออก หรือติดตามสถานะการสัมภาษณ์แต่ละขั้นตอนได้อีกด้วย โดยผู้ประกอบการเรียกใช้งานได้จากเมนู "จัดการใบสมัคร" หรือ "iCMS"  เมื่อคลิกใช้งานผู้ประกอบการสามารถเลือกกรองผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่งได้ ช่วยให้การจัดเก็บมีหมวดหมู่มากขึ้น
          หากต้องการจัดโฟลเดอร์สำหรับเก็บใบสมัครงานต่างๆด้วยตนเอง ผู้ประกอบการต้องคลิกที่มีเมนู สร้างกรุ๊ป พร้อมกับตั้งชื่อ อีกทั้งยังสามารถดูตารางการนัดหมายได้จากปฏิทิน ที่จะช่วยระบุวันและเวลานัดหมายให้ดูง่ายขึ้น
            

 

6    1257   
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ :