ประวัติส่วนตัว

2017-06-14

ข้อมูลงานที่ต้องการ

ตำแหน่ง :
การขาย/ส่งเสริมการขาย
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน :
เชียงใหม่
เงินเดือนที่ต้องการ :
12,000 บาท
ช่วงเวลานัดสัมภาษณ์ :
ไม่ระบุ

ข้อมูลการศึกษา

 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  คณะ / สาขา : บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
  เกรด : 3.30
 • ปวช.
  คณะ / สาขา : บริหารธุรกิจการบัญชี
  เกรด : 3.75

ข้อมูลประสบการณ์ทำงาน

 • โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก / 2016-01-06 ถึง 1970-01-01
  นักศึกษาฝึกงาน
  รายละเอียดงาน : หน้าที่รับผิดชอบ ลงบันทึกบัญชี รายรับ รายจ่าย ประจำวัน จัดทำเช็คและขึ้นเช็คกับธนาคาร จัดทำเอกสาร ทำหนังสือ แจ้งหนี้ ติดตามหนี้ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
 • ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดตาก / 1970-01-01 ถึง 1970-01-01
  นักศึกษาฝึกงาน
  รายละเอียดงาน : หน้าที่รับผิดชอบ ลงบันทึกบัญชี รายรับ รายจ่าย ประจำวัน โดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี ตรวจคำตอบโดยการทำสมุดบัญชีแยกประเภท จัดทำเช็คและขึ้นเช็คกับธนาคาร จัดทำเอกสาร ทำหนังสือราชการทั่วไป ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน