JOBBKK.COM เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน ยอดนิยมอันดับหนึ่งของไทย เพราะชีวิตไม่ได้มีแค่เรื่องงาน
* สำคัญมาก กรุณากรอกให้ชัดเจน เพื่อใช้ยืนยันในการลงทะเบียน
ข้อมูลส่วนตัว
cm.
Kg.

สาขาอาชีพที่ต้องการสมัคร
1.
2.
3.
ประวัติการศึกษาปัจจุบัน
ภาษาไทย/Thai
ภาษาอังกฤษ/English
อื่นๆ
ไทย คำ/นาที
อังกฤษ คำ/นาที
TOEIC
TOEFL
IELTS
รายละเอียดการอัพโหลดรูปถ่าย
ถ่ายรูป เปลี่ยนรูปใหม่

อัพโหลดรูป
  • รูปถ่ายควรเป็นรูปหน้าตรงเห็นใบหน้าชัดเจน
  • รูปถ่ายควรเป็นไฟล์นามสกุล .jpg เท่านั้น
  • รูปถ่ายควรมีขนาดรวมไม่เกิน 2 MB
* โปรดตรวจสอบเพื่อแน่ใจว่าได้กรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องก่อนกดตกลง
ข้อมูลของท่านจะถูกบันทึกลงในระบบของ www.jobbkk.com