...

โคราชจัดโครงการปลูกป่า ถวายแม่หลวง

โคราชจัดโครงการปลูกป่า ถวายแม่หลวง

 

 

โคราชร่วมซีพีเอฟ จัดโครงการ “ปลูกป่าต้นน้ำ เติมน้ำคืนลำน้ำมูล” เส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชาวอีสาน 2,084 ต้น พร้อมปล่อยพันธุ์ปลาท้องถิ่นหายากลงสู่แม่น้ำมูล 199,999 ตัว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการ “รักษ์ลำน้ำมูล ปีที่ 8 ปลูกป่าต้นน้ำ เติมน้ำคืนเขื่อน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ที่หาดจอมทอง เขื่อนมูลบน ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

โดยมีนายสิริพงศ์ อรุณรัตนา รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงาน ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน เข้าร่วมกว่า 500 คน

ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้จำนวน 2,084 ต้นในพื้นที่สาธารณะริมเขื่อนมูลบน และแจกจ่ายต้นไม้ให้ชาวบ้านในชุมชนไปปลูกที่บ้านหรือที่ทุ่งนาของตนเอง โดยเน้นปลูกต้นไม้ยืนต้นใหญ่และต้นไม้ท้องถิ่น เช่น ต้นยางนา, สะเดา, มะค่าโมง, อินทนิล, สัก, พยอม และพะยูง เป็นต้น

นอกจากรี้ยังร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาท้องถิ่นหายากที่อาศัยอยู่ในลำน้ำมูล จำนวน 199,999 ตัว ซึ่งเป็นปลาน้ำจืด และปลาประจำท้องถิ่น เช่น ปลาตะเพียนขาว, ปลาตะเพียนทอง, ปลาสวาย และปลาบึก ลงสู่ลำน้ำมูลเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลาให้คงอยู่คู่ชุมชน

นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและชุมชนจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของแม่น้ำมูลซึ่งเป็นลำน้ำหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้คงความสะอาดสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน และซีพีเอฟมีนโยบายให้แต่ละสถานประกอบการของซีพีเอฟส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการคงอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้าน “ดิน น้ำ ป่าคงอยู่”

 

 

และสำหรับข่าวสารดี มีสาระ พร้อมกิจกรรม เพื่อนๆ สามารถติดตามพวกเราได้ที่
JOBBKK Facebook Fanpagehttps://www.facebook.com/JOBREGION
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง