...

รพ.สวนดอก เร่งสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

รพ.สวนดอก เร่งสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

 

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เร่งจัดสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว สำหรับรองรับผู้ป่วยสูงอายุที่นอนติดเตียง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุในปี 2561

ในฐานะ ศูนย์กลางของการรักษาพยาบาลภาคเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ตระหนักดีกับปัญหา สังคมผู้สูงอายุซึ่งกำลังรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ทาง รพ.จึงมีแผนสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุในปี 2561 หรืออีก 2 ปีข้างหน้า 

รองศาสตราจารย์นายแพทย์วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เปิดเผยว่า มีผู้ป่วยสูงอายุจำนวนมาก ที่นอนติดเตียง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ส่วนใหญ่เป็นโรคมะเร็ง เนื้องอก โรคหลอดเลือดสมอง และโรคกระดูกและข้อ บางรายต้องนอนอยู่กับเตียงตลอดเวลา ขยับตัวได้เพียงเล็กน้อย และช่วยเหลือตนเองไม่ได้  ซึ่งทางรพ. ต้องใช้งบประมาณในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สูงถึง 1,000 ล้านบาทต่อปี

ด้วยเหตุผลดังกล่าว มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก จึงจัดสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และช่วยเหลือแบ่งเบาภาระครอบครัวของผู้ป่วย โดยศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวมีลักษณะเป็นอาคารสูง 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 4,000 ตร.ม. ซึ่งเมื่อสร้างอาคารเสร็จสิ้นจะแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (โรงพยาบาลสวนดอก) ซึ่งมีผู้ป่วยติดเตียงนอนเกิน 1 เดือน มากกว่า 600 คน/เดือน

ทั้งนี้ มูลนิธิโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการก่อสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โดยสามารถบริจาคทุนทรัพย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ได้ที่มูลนิธิสวนดอก โทร. 053-930-999

 

 

และสำหรับข่าวสารดี มีสาระ พร้อมกิจกรรม เพื่อนๆ สามารถติดตามพวกเราได้ที่
JOBBKK Facebook Fanpagehttps://www.facebook.com/JOBREGION
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง