...

งานราชการ / รัฐวิสาหกิจ

ข่าวสารภูมิภาค

ชาวนครศรีธรรมราชจำนวนมากร่วมทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2560 และบุญให้ทานไฟ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช 2560 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 289 รูป ณ บริเวณถนนราชดำเนิน หน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจนายอำเภอ พุทธศาสนิกชนชาวนครศรีธรรมราช และนักท่องเที่ยวร่วมในพิธีจำนวนมาก

ข่าวสารนิคม