...

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พ.ย. 59

รายละเอียด

- ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 4 อัตรา
ตำแหน่ง
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
-  ภาษาจีน 1   อัตรา
-  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์   1  อัตรา
- คณะติติศาสตร์  จำนวน  1  อัตรา
-  นิติศาสตร์    1  อัตรา
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน  1  อัตรา
-  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  1  อัตรา

การรับสมัคร
- ผู้สมัครสามารถ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พ.ย. 59 หรือสมัครทางเว็บไซต์ http://www.sru.ac.th/

ประกาศhttps://jobbkk.com/go/BtzBi

 

 

และสำหรับข่าวสารดี มีสาระ พร้อมกิจกรรม เพื่อนๆ สามารถติดตามพวกเราได้ที่
JOBBKK Facebook Fanpagehttps://www.facebook.com/JOBREGION
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง