...

รมว.พาณิชย์ เร่งนโยบายปาล์มน้ำมัน

รมว.พาณิชย์ เร่งนโยบายปาล์มน้ำมัน

 

 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เร่งรัดให้จัดทำแผนปาล์มครบวงจรให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน ตามที่คณะกรรมการ นโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติกำหนด ทั้งนี้ โรงงานโกลบอลกรีนเคมิคอล ถือเป็นอุตสาหกรรมกลางน้ำ ผลิตวัตถุดิบ ตั้งต้นในอุตสาหกรรมชำระล้าง เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เป็นผู้ผลิตรายเดียวในประเทศ มีกำลังการผลิตในส่วนของน้ำมันเมล็ดในปาล์ม 10,000 ตันต่อเดือน สามารถรองรับผลผลิตทั้งหมดของเกษตรกรได้ โดยกระทรวงพาณิชย์ พร้อมให้การสนับสนุน ต่อยอดอุตสาหกรรมกลางน้ำ ออกไปยังตลาดต่างประเทศ ในกลุ่ม CLMV ที่มีความต้องการวัตถุดิบดังกล่าวในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และคอสเมติกส์ รวมทั้งมีการจับคู่ให้กับ SMEs ในประเทศ เพื่อให้มีวัตถุดิบคุณภาพดี ราคาถูก โดยไม่ต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศ ทั้งนี้ จากสถานการณ์ราคาผลปาล์มสดของเกษตรกรที่มีราคาทรงตัวอยู่ในระดับสูง

ขณะนี้ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้กระทบกับการผลิตน้ำมันปาล์มบรรจุขวด เพื่อการบริโภคของประชาชน โดยสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบ มีเพียงพอไม่ขาดแคลนอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม ทางด้านนายจิรวัฒน์ นุริตานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐเล็งเห็นความสำคัญของธุรกิจโอลีโอเคมี รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน พร้อมมีแผนปฏิรูปปาล์มน้ำมันแบบครบวงจรในอนาคต ในฐานะผู้บุกเบิกธุรกิจโอลีโอเคมีและผู้นำด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมของไทยมากว่าหนึ่งทศวรรษ จึงพร้อมให้การสนับสนุนด้านข้อมูลหรือปัจจัยอื่นๆ ที่สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

 

 

และสำหรับข่าวสารดี มีสาระ พร้อมกิจกรรม เพื่อนๆ สามารถติดตามพวกเราได้ที่
JOBBKK Facebook Fanpagehttps://www.facebook.com/JOBREGION
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง