JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
2,894,036
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
25 มี.ค. 2560
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 25 มี.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าชม 2,894,036

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอซีเค ฟู้ดเทค จำกัด โรงงานแปรรูปผักไฮโดรโปนิกส์ ผ่านกระบวนการผลิต ตั้งแต่การคัดเกรด ตัดแต่ง ล้างทำความสะอาด ตลอดจนแปรรูปเป็นผักสลัดคุณภาพ ภายใต้ตราสินค้า SuperFresh ผ่านการรับรองระบบ GMP, HACCP, ISO 9001:2015 ด้วยนโยบายคุณภาพ “พวกเรามุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่สด สะอาด ปลอดภัยและพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า” และด้วยกำลังการผลิตมากกว่า 100 ตัน/เดือน ทำให้ผลิตภัณฑ์ของ SuperFresh มีมากกว่า 100 ชนิด ทั้งผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ สลัดมิกซ์ สลัดแพ็คสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน ผักสมุนไพร น้ำสลัด และส่วนผสมโรยหน้าสลัดต่างๆ ซึ่งมีจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

ข้อมูลติดต่อ

บริษัท เอซีเค ฟู้ดเทค จำกัด
บริษัท เอซีเค ฟู้ดเทค จำกัด 933 ซอยอ่อนนุช 17/1 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย
โทร. 023331125 ต่อ 340
แฟกซ์. : 0-2333-1124

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด (HORECA)

1. จัดทำใบเสนอราคา เสนอให้กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ 2. เสนอขายสินค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งการเข้าพบลูกค้ากลุ่ม HORECA เพื่อนำเสนอตัวอย่าง 3. ติดตามเอกสารการเปิดหน้าบัญชีของลูกค้าใหม่ให้ค...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 25/03/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานผลิต

1. ผลิตสินค้าตามออร์เดอร์ที่ได้รับให้ครบตามจำนวน และเป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน 2. ใช้เครื่องมือ เครื่องจักรได้อย่างถูกวิธี บำรุงรักษาและตรวจสอบเบื้องต้นได้ รวมทั้งรายงานความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ 3...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 25/03/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ

1.ควบคุมและดูแลงานวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2.ดำเนินการสอบเทียบภายในและภายนอก ของเครื่องมือ เครื่องวัดต่างๆ 3.ตรวจสอบ ควบคุมกระบวนการผลิตน้ำสลัดและองค์ประกอบโรยห...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 25/03/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ช่างซ่อมบำรุงยานยนต์

1.ดูแลรักษา ซ่อมบำรุงรถยนต์ 4 ล้อและ 6 ล้อ 2.ดำเนินงานตามแผน PM รถยนต์ 4 ล้อ และ 6 ล้อ 3.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 25/03/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บัญชี(เจ้าหนี้การค้า)

1.จัดทำ ตรวจสอบเอกสารประกอบการตั้งหนี้ 2.จัดทำ ตรวจสอบเอกสารการจ่ายชำระหนี้ 3.บันทึกข้อมูลบัญชี ติดต่อประสานงาน จัดเก็บเอกสาร 4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 25/03/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

หัวหน้าหน่วยจัดส่ง

1.ควบคุมกระบวนการโหลดสินค้า,ตรวจเช็คสินค้า,เอกสารและกระบวนการจัดส่ง 2.ดูแลการใช้งานอุปกรณ์ เครื่องมือ และรถ 3.จัดให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ และรถ 4.ติดตาม ตรวจสอบ กระบวนการจั...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 25/03/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

หัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (บรรจุภัณฑ์)

1. ออกแบบ วางแผน วิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 2. จัดทำเอกสาร ข้อมูลการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 3. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลใหม่ๆ มาใช้ในการ ปรับปรุงและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 4. ประสานงานฝ่ายขายและการตลาด ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 25/03/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการฝ่าย logistic

1.กำกับ ดูแล วางแผนและควบคุมกิจกรรมของแผนกจัดส่ง และแผนกคลังสินค้า 2.ตรวจสอบ วิเคราะห์ ควบคุม การทำงานของแผนกคลังสินค้า และแผนกจัดส่งให้เกิดประสิทธิภาพ 3.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้กระบวนการจัด...
เงินเดือน(บาท) : 30,000
อัพเดทล่าสุด : 25/03/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

หัวหน้าหน่วยควบคุมคุณภาพ(ฟาร์มปากช่อง)

1.ควบคุมการตรวจสารพิษตกค้าง/วางแผนการสุ่มน้ำหนักผัก / แผนการสุ่มตรวจ GAP GMP Pest control ฟาร์ม 2.จัดทำและควบคุมการพ่น และการใช้สารป้องกัน 3.ควบคุมและตรวจสอบ รวบรวมบันทึก ตรวจรับคุณภาพวัตถุดิบ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 25/03/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา

เจ้าหน้าที่จัดหา

1.ทำการเปรียบเทียบผู้ขายให้ได้ผู้ขายที่เหมาะสม 2.ทำการสั่งซื้อวัตถุดิบให้ได้ตามแผน 3.ค้นหาแหล่งผู้ขายทั้งทาง Internet , ออก สำรวจตลาดแหล่งขายสินค้าต่างๆ 4.ติดตามการส่งมอบสินค้าให้ตรงตามกำหนดท...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 25/03/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 12 รายการ